Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

NHÁM XẾP HỒ PHÁT

TÊN HÀNG: RÁP XẾP-NHÁM XẾP

NHÃN HIỆU: HỒ PHÁT

QUI CÁCH: ĐỘ CÁT A40-A60-A80-100-A120

PHI TRÒN 100MM-120MM

CÁCH BÁN: BÁN THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH CẦN 

LIÊN HỆ MUA HÀNG: MR HÙNG (0915886.916)

TÊN HÀNG: RÁP XẾP-NHÁM XẾP

NHÃN HIỆU: HỒ PHÁT

QUI CÁCH: ĐỘ CÁT A40-A60-A80-100-A120

PHI TRÒN 100MM-120MM

CÁCH BÁN: BÁN THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH CẦN 

LIÊN HỆ MUA HÀNG: MR HÙNG (0915886.916)