Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

ĐẠI LÝ ĐỒNG ĐỎ,ĐỒNG THAU-NHÔM-CHÌ-GANG-KẼM

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

LOẠI HÀNG:đồng thau phi tròn đặc

Màu sắc: Vàng
Qui cách :Phi tròn từ 3mm-300mm
Chiều dài : 1000mm đến 3000mm
Xuất xứ :Eu.Korea-Taiwan-China
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

LOẠI HÀNG:đồng thau phi tròn đặc

Màu sắc: Vàng
Qui cách :Phi tròn từ 3mm-300mm
Chiều dài : 1000mm đến 3000mm
Xuất xứ :Eu.Korea-Taiwan-China
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

LOẠI HÀNG:đồng đỏ dạng tấm

Màu sắc:Đỏ
Qui cách:Độ dày từ 0.3mm-50mm
Chiều dài :1000mm đến 2000mm
Xuất xứ :Eu.Korea-Taiwan-China
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

LOẠI HÀNG:đồng đỏ dạng tấm

Màu sắc:Đỏ
Qui cách:Độ dày từ 0.3mm-50mm
Chiều dài :1000mm đến 2000mm
Xuất xứ :Eu.Korea-Taiwan-China
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

Tên hàng: Cây nhôm tròn đặc

Loại nhôm có hàng:Từ Phi 10mm đến phi 300mm

Chiếu dài cây: 1000mm - 6000mm

Chất liệu nhôm: 5052 - 6061 - 7075

Cách bán hàng: Cắt bán theo qui cách khách cần 

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng ( 0989771896)

TÊN HÀNG :ĐỒNG THAU  DẠNGTẤM

QUI CÁCH: DÀY 1MM-10MM

KHỔ 600MM..1000MM

LIÊN HỆ : HÙNG(0915.886.916) 

NHẬN CẮT BÁN THEO QUI CÁCH

TÊN HÀNG :CÂY ĐỒNG THAU PHI TRÒN ĐẶC

QUI CÁCH: PHI 2MM-500MM

CHIỀU DÀI : 1000MM

LIÊN HỆ : HÙNG(0915.886.916)

NHẬN CẮT BÁN THEO QUI CÁCH

TÊN HÀNG: DÂY ĐỒNG

QUI CÁCH CÓ HÀNG 0.1-5MM

ĐON VỊ TÍNH KHI BÁN: KG

LIÊN HỆ HÙNG (0915.886.916)

Tên hàng: Cây đồng thau lục giác

Qui cách có hàng: Từ 8mm đến 100mm

Chiều dài có hàng: 1000mm - 2000mm - 3000mm

CẮT BÁN THEO QUI CÁCH KHÁCH CẦN

LIÊN HỆ:MR HÙNG (0915.886.916)

Tên hàng: Cây đồng thau lục giác

Qui cách có hàng: Từ 8mm đến 100mm

Chiều dài có hàng: 1000mm - 2000mm - 3000mm

CẮT BÁN THEO QUI CÁCH KHÁCH CẦN

LIÊN HỆ:MR HÙNG (0915.886.916)

Tên hàng: Cây đồng đỏ

Qui cách có hàng:

Phi 3mm..10mm..20mm..50mm.60mm.

70mm..100..150mm.200mm.

Chiều dài 3000mm (3M) - 2M - 1M

Cách bán hàng: Bán theo qui cách khách cần

LH mua hàng:Mr Hùng ( 0915886.916 )

Tên hàng: Cây đồng đỏ

Qui cách có hàng:

Phi 3mm..10mm..20mm..50mm.60mm.

70mm..100..150mm.200mm.

Chiều dài 3000mm (3M) - 2M - 1M

Cách bán hàng: Bán theo qui cách khách cần

LH mua hàng:Mr Hùng ( 0915886.916 )

Tên hàng:Tấm nhôm gân

Độ dày: 3mm-5mm-6mm-8mm-10mm

Qui cách tấm:1000mm x 2000mm

Cách bán hàng: Bán theo qui cách khách cần

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)

Tên hàng:Tấm nhôm gân

Độ dày: 3mm-5mm-6mm-8mm-10mm

Qui cách tấm:1000mm x 2000mm

Cách bán hàng: Bán theo qui cách khách cần

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)

TÊN HÀNG: NHÔM TẤM

CHẤT LIỆU NHÔM CÓ HÀNG:5052-6061-7075

HÌNH THỨC BÁN: NGUYÊN TẤM-CẮT LẺ THEO QUI CÁCH

LIÊN HỆ MUA HÀNG (HÙNG 0915886.916)

TÊ HÀNG: ỐNG ĐỒNG ĐỎ

QUI CÁCH : NHIỀU SIZE

BÁN THEO SỐ LƯỢNG & QUI CÁCH KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ : HÙNG (0915.886.916)