Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

NHÔM TẤM -NHÔM CÂY-ỐNG NHÔM

Tên hàng: Cây nhôm tròn đặc

Loại nhôm có hàng:Từ Phi 10mm đến phi 300mm

Chiếu dài cây: 1000mm - 6000mm

Chất liệu nhôm: 5052 - 6061 - 7075

Cách bán hàng: Cắt bán theo qui cách khách cần 

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng ( 0989771896)

Tên hàng:Tấm nhôm gân

Độ dày: 3mm-5mm-6mm-8mm-10mm

Qui cách tấm:1000mm x 2000mm

Cách bán hàng: Bán theo qui cách khách cần

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)

Tên hàng:Tấm nhôm gân

Độ dày: 3mm-5mm-6mm-8mm-10mm

Qui cách tấm:1000mm x 2000mm

Cách bán hàng: Bán theo qui cách khách cần

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)

TÊN HÀNG: NHÔM TẤM

CHẤT LIỆU NHÔM CÓ HÀNG:5052-6061-7075

HÌNH THỨC BÁN: NGUYÊN TẤM-CẮT LẺ THEO QUI CÁCH

LIÊN HỆ MUA HÀNG (HÙNG 0915886.916)

TÊN HÀNG: CÂY NHÔM PHI TRÒN-LÁP NHÔM

CHẤT LIỆU NHÔM CÓ HÀNG: 5052-6061

QUI CÁCH CÓ HÀNG TỪ PHI 10MM ĐẾN PHI 400MM

CHIỀU DÀI : TỪ 1000MM-3000MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG :MR HÙNG (0915.886.916)

Tên hàng : Cây nhôm phi tròn

Qui cách có hàng:Từ phi 5mm..đến 300mm

Chiều dài:1000mm-2000mm - 3000mm (3M/cây)

Loại nhôm 6061

Liên hệ: Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng : Cây nhôm phi tròn

Qui cách có hàng:Từ phi 5mm..đến 300mm

Chiều dài:1000mm-2000mm - 3000mm (3M/cây)

Loại nhôm 6061

Liên hệ: Mr Hùng (0915886.916)

TÊN HÀNG: NHÔM TẤM

CHẤT LIỆU: NHÔM 5052-6061-7075

QUI CÁCH: TẤM -KHỔ 1000MM x 2000MM

1220 x 2440MM VỚI ĐỘ DÀY 1MM ĐẾN 70MM

CÁCH BÁN : NGUYÊN TẤM -HOẶC CẮT THEO QUI CÁCH

LIÊN HỆ MUA HÀNG (0915.886.916) HÙNG

TÊN HÀNG : CÂY NHÔM PHI TRÒN ĐẶC

CHẤT LIỆU NHÔM CÓ HÀNG: 5052 - 6061 -7075

PHI TRÒN CÓ HÀNG : TỪ PHI 5MM ĐẾN PHI 400MM

CHIỀU DÀI: 1000MM - 2000MM - 3000MM

CÁCH BÁN HÀNG : CẮT LẺ THEO QUI CÁCH KHÁCH CẤN 

LIÊN HỆ MUA HÀNG: MR HÙNG ( 0915.886.916)

Tên hàng:Cây nhôm phi tròn

Chất liệu nhôm: 5052 - 6061 - 7075

Qui cách có hàng: Từ phi 10mm..đến phi 300mm

Chiều dài: 3000mm/Cây (3M) - 1000mm/cây

Cách bán: Bán theo qui cách cắt theo nhu cầu khách mua

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng:Cây nhôm phi tròn

Chất liệu nhôm: 5052 - 6061 - 7075

Qui cách có hàng: Từ phi 10mm..đến phi 300mm

Chiều dài: 3000mm/Cây (3M) - 1000mm/cây

Cách bán: Bán theo qui cách cắt theo nhu cầu khách mua

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng:Cây nhôm phi tròn

Chất liệu nhôm: 5052 - 6061 - 7075

Qui cách có hàng: Từ phi 10mm..đến phi 300mm

Chiều dài: 3000mm/Cây (3M) - 1000mm/cây

Cách bán: Bán theo qui cách cắt theo nhu cầu khách mua

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng : Cây nhôm phi tròn

Qui cách có hàng:Từ phi 5mm..đến 300mm

Chiều dài:1000mm-2000mm - 3000mm (3M/cây)

Loại nhôm 6061

Liên hệ: Mr Hùng (0915886.916)