Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

Dụng cụ đồ nghề nhựa Duy Tân - Long thành

Tên hàng:Kệ dụng cụ

Chất liệu: Nhựa

Qui cách có hàng:12 x 18 x12 - 15 x 25 x 11

21 x 35.3 x 14.7 (Cm) - 30 x 48 x 17 (Cm)

48.2 x 30.9 x 17.2 (Cm) - 35.4 x 21 x 14.3 (Cm)

24 x 15.5 x 12.5 (Cm) - 19.8 x 13.5 x 9 (Cm)

18 x 12 x 8 (Cm)

Xuất xứ:Việt nam

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

Tên hàng:Kệ dụng cụ

Chất liệu: Nhựa

Qui cách có hàng:12 x 18 x12 - 15 x 25 x 11

21 x 35.3 x 14.7 (Cm) - 30 x 48 x 17 (Cm)

48.2 x 30.9 x 17.2 (Cm) - 35.4 x 21 x 14.3 (Cm)

24 x 15.5 x 12.5 (Cm) - 19.8 x 13.5 x 9 (Cm)

18 x 12 x 8 (Cm)

Xuất xứ:Việt nam

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

Tên hàng:Kệ dụng cụ

Chất liệu: Nhựa

Qui cách có hàng:12 x 18 x12 - 15 x 25 x 11

21 x 35.3 x 14.7 (Cm) - 30 x 48 x 17 (Cm)

48.2 x 30.9 x 17.2 (Cm) - 35.4 x 21 x 14.3 (Cm)

24 x 15.5 x 12.5 (Cm) - 19.8 x 13.5 x 9 (Cm)

18 x 12 x 8 (Cm)

Xuất xứ:Việt nam

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

Tên hàng:Kệ dụng cụ

Chất liệu: Nhựa

Qui cách có hàng:12 x 18 x12 - 15 x 25 x 11

21 x 35.3 x 14.7 (Cm) - 30 x 48 x 17 (Cm)

Xuất xứ:Việt nam

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

Tên hàng:Kệ dụng cụ

Chất liệu: Nhựa

Qui cách có hàng:12 x 18 x12 - 15 x 25 x 11

21 x 35.3 x 14.7 (Cm) - 30 x 48 x 17 (Cm)

48.2 x 30.9 x 17.2 (Cm) - 35.4 x 21 x 14.3 (Cm)

24 x 15.5 x 12.5 (Cm) - 19.8 x 13.5 x 9 (Cm)

18 x 12 x 8 (Cm)

Xuất xứ:Việt nam

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

Tên hàng:Kệ dụng cụ

Chất liệu: Nhựa

Qui cách có hàng:12 x 18 x12 - 15 x 25 x 11

21 x 35.3 x 14.7 (Cm) - 30 x 48 x 17 (Cm)

48.2 x 30.9 x 17.2 (Cm) - 35.4 x 21 x 14.3 (Cm)

24 x 15.5 x 12.5 (Cm) - 19.8 x 13.5 x 9 (Cm)

18 x 12 x 8 (Cm)

Xuất xứ:Việt nam

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

Tên hàng:Kệ dụng cụ

Chất liệu: Nhựa

Qui cách có hàng:12 x 18 x12 - 15 x 25 x 11

21 x 35.3 x 14.7 (Cm) - 30 x 48 x 17 (Cm)

48.2 x 30.9 x 17.2 (Cm) - 35.4 x 21 x 14.3 (Cm)

24 x 15.5 x 12.5 (Cm) - 19.8 x 13.5 x 9 (Cm)

18 x 12 x 8 (Cm)

Xuất xứ:Việt nam

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

Tên hàng:Kệ dụng cụ

Chất liệu: Nhựa

Qui cách có hàng:12 x 18 x12 - 15 x 25 x 11

21 x 35.3 x 14.7 (Cm) - 30 x 48 x 17 (Cm)

48.2 x 30.9 x 17.2 (Cm) - 35.4 x 21 x 14.3 (Cm)

24 x 15.5 x 12.5 (Cm) - 19.8 x 13.5 x 9 (Cm)

18 x 12 x 8 (Cm)

Xuất xứ:Việt nam

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

Tên hàng:Kệ dụng cụ

Chất liệu: Nhựa

Qui cách có hàng:12 x 18 x12 - 15 x 25 x 11

21 x 35.3 x 14.7 (Cm) - 30 x 48 x 17 (Cm)

48.2 x 30.9 x 17.2 (Cm) - 35.4 x 21 x 14.3 (Cm)

24 x 15.5 x 12.5 (Cm) - 19.8 x 13.5 x 9 (Cm)

18 x 12 x 8 (Cm)

Xuất xứ:Việt nam

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

Tên hàng:Kệ dụng cụ

Chất liệu: Nhựa

Qui cách có hàng:12 x 18 x12 - 15 x 25 x 11

21 x 35.3 x 14.7 (Cm) - 30 x 48 x 17 (Cm)

48.2 x 30.9 x 17.2 (Cm) - 35.4 x 21 x 14.3 (Cm)

24 x 15.5 x 12.5 (Cm) - 19.8 x 13.5 x 9 (Cm)

18 x 12 x 8 (Cm)

Xuất xứ:Việt nam

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)