Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

ĐẠI LÝ MŨI KHOAN-PHAY-TARO-MŨI TIỆN-MŨI KHOÉT LỖ

Tên hàng:Cây rà đá cơ khí

Qui cách:Phi 10mm- 11mm x dài 100mm - 120mm

Xuất xứ: Taiwan- China

Liên hệ: Mr Hùng ( 0915.886.916)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

LOẠI HÀNG:Mũi khoan chuôi Col

Qui cách :Từ Phi 1mm đến 13mm

Nhãn hiệu: NACHI
Xuất xứ :Japan (Nhật)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

Tên hàng: Mũi Taro tay

Qui cách: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10

M12- M14 - 16M -M18 - M20

Đóng gói :Bộ 3 cây/ hộp

Nhãn hiệu: HTD - Xuất xứ:Nhật

Liên hệ: Mr Hùng ( 0915886.916 )

 

Tên hàng: Mũi Taro tay

Qui cách: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10

M12- M14 - 16M -M18 - M20

Đóng gói :Bộ 3 cây/ hộp

Nhãn hiệu: HTD - Xuất xứ:Nhật

Liên hệ: Mr Hùng ( 0915886.916 )

 
QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN
TÊN HÀNG: MŨI KHOÉT LỖ
NHÃN HIỆU:JMG (NHẬT)
Phi 14mm.15.16mm.17.18mm.19mm(cùng giá)
Phi 20mm. 21mm..22mm(cùng giá)
Phi 23mm.24..25..26..27mm(cùng giá)
Phi 28mm. 29mm.(cùng giá)
Phi 30mm.31..32..33mm (cùng giá)
Phi 34mm..35..36..37..38mm(cùng giá)
Phi 40mm.42.43.44.45.46.47.48.49mm(cùng giá)
Phi 50mm.51.52.53mm(cùng giá)
Phi 54mm.55mm(cùng giá)
Phi 60mm.63mm.65mm(cùng giá)
Phi 67mm
Phi 70mm..72(cùng giá)
Phi 75mm
Phi 80mm.82mm(cùng giá)
Phi 85mm. 90mm(cùng giá)
Phi 95mm
Phi 100mm
Phi 110mm.115mm..120mm(cùng giá) 
Xuất xứ:Nhật
Liên hệ: 0915886916 (Mr Hùng)
QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN
TÊN HÀNG: MŨI KHOÉT LỖ
NHÃN HIỆU:JMG (NHẬT)
Phi 14mm.15.16mm.17.18mm.19mm(cùng giá)
Phi 20mm. 21mm..22mm(cùng giá)
Phi 23mm.24..25..26..27mm(cùng giá)
Phi 28mm. 29mm.(cùng giá)
Phi 30mm.31..32..33mm (cùng giá)
Phi 34mm..35..36..37..38mm(cùng giá)
Phi 40mm.42.43.44.45.46.47.48.49mm(cùng giá)
Phi 50mm.51.52.53mm(cùng giá)
Phi 54mm.55mm(cùng giá)
Phi 60mm.63mm.65mm(cùng giá)
Phi 67mm
Phi 70mm..72(cùng giá)
Phi 75mm
Phi 80mm.82mm(cùng giá)
Phi 85mm. 90mm(cùng giá)
Phi 95mm
Phi 100mm
Phi 110mm.115mm..120mm(cùng giá) 
Xuất xứ:Nhật
Liên hệ: 0915886916 (Mr Hùng)

Tên hàng:Dao tiện ren

Dùng tiện ren ống thép

Qui cách: 1in-2in

2in-3in - 3in - 4in

Cách mu hàng: Khách cần mua dao tiện ren

thép hay inox- Qui cách từ bao nhiêu in đến bao nhiêu in

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng ( 0989771896 )

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN
TÊN HÀNG: MŨI KHOÉT LỖ
NHÃN HIỆU:JMG (NHẬT)
Phi 14mm.15.16mm.17.18mm.19mm(cùng giá)
Phi 20mm. 21mm..22mm(cùng giá)
Phi 23mm.24..25..26..27mm(cùng giá)
Phi 28mm. 29mm.(cùng giá)
Phi 30mm.31..32..33mm (cùng giá)
Phi 34mm..35..36..37..38mm(cùng giá)
Phi 40mm.42.43.44.45.46.47.48.49mm(cùng giá)
Phi 50mm.51.52.53mm(cùng giá)
Phi 54mm.55mm(cùng giá)
Phi 60mm.63mm.65mm(cùng giá)
Phi 67mm
Phi 70mm..72(cùng giá)
Phi 75mm
Phi 80mm.82mm(cùng giá)
Phi 85mm. 90mm(cùng giá)
Phi 95mm
Phi 100mm
Phi 110mm.115mm..120mm(cùng giá) 
Xuất xứ:Nhật
Liên hệ: 0915886916 (Mr Hùng)

Tên hàng:Dao tiện ren

Dùng tiện ren ống thép

Qui cách: 1in-2in

2in-3in - 3in - 4in

Cách mu hàng: Khách cần mua dao tiện ren

thép hay inox- Qui cách từ bao nhiêu in đến bao nhiêu in

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng ( 0989771896 )

Tên hàng:Dao tiện ren

Dùng tiện ren ống thép

Qui cách: 1in-2in

2in-3in - 3in - 4in

Cách mu hàng: Khách cần mua dao tiện ren

thép hay inox- Qui cách từ bao nhiêu in đến bao nhiêu in

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng ( 0989771896 )

Tên hàng: Mũi Taro tay

Qui cách: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10

M12- M14 - 16M -M18 - M20

Đóng gói :Bộ 3 cây/ hộp

Nhãn hiệu: HTD - Xuất xứ:Nhật

Liên hệ: Mr Hùng ( 0915886.916 )

Tên hàng: Mũi Taro tay

Qui cách: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10

M12- M14 - 16M -M18 - M20

Đóng gói :Bộ 3 cây/ hộp

Nhãn hiệu: HTD - Xuất xứ:Nhật

Liên hệ: Mr Hùng ( 0915886.916 )

Tên hàng: Bộ taro tay

Đóng gói:Bộ 3 cây

Qui cách có hàng:M3-M4-M5-M6M-M8

M10-M12-M14-M16-M18-M20

Nhãn hiệu:SKT

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

Tên hàng: Bộ taro tay

Đóng gói:Bộ 3 cây

Qui cách có hàng:M3-M4-M5-M6M-M8

M10-M12-M14-M16-M18-M20

Nhãn hiệu:STK

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)