Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

Silicon tấm màu đỏ

TÊN HÀNG:TẤM SILICON XỐP (TẤM TỪ CUỘN)

ĐẶC ĐIỂM :CHỊU NHIÊT-HÓA CHẤT & DUNG MÔI

QUI CÁCH CÓ HÀNG :

DÀY 3MM-5MM--8MM-10MM

12MM-15MM-16MM-18MM-20MM

KHỔ RỘNG 1000MM-1200MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG :MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: TẤM SILICON XỐP (CHỊU NHIỆT)

MÀU SẮC: ĐỎ

ĐỘ DÀY CÓ HÀNG: 3MM-5MM-8MM-10MM-20MM

KHỔ RỘNG: 1000MM-1200MM

ĐÓNG GÓI DẠNG CUỘN

BÁN LẺ THEO MÉT VÀ THEO QUI CÁCH KHÁCH HÀNG

LH MUA HÀNG : 0915.886.916 (HÙNG )

TÊN HÀNG: TẤM SILICON (ĐỎ)

ĐỘ DÀY CÓ HÀNG : TỪ 1MM ĐẾN 20MM

KHỔ RỘNG 1M (1000MM) HOẶ 1.2M (1200MM)

XUẤT XỨ TAIWAN

LIÊN HỆ HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: TẤM SILICON (ĐỎ)

ĐỘ DÀY CÓ HÀNG : TỪ 1MM ĐẾN 20MM

KHỔ RỘNG 1M (1000MM) HOẶ 1.2M (1200MM)

XUẤT XỨ TAIWAN

LIÊN HỆ HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: TẤM SILICON (ĐỎ)

ĐỘ DÀY CÓ HÀNG : TỪ 1MM ĐẾN 20MM

KHỔ RỘNG 1M (1000MM) HOẶ 1.2M (1200MM)

XUẤT XỨ TAIWAN

LIÊN HỆ HÙNG (0915.886.916)

Tên hàng: Tấm Silicon chịu nhiệt

Qui cách: Khổ rộng 1000mm-1200mm

Độ dày 1mm-2mm-3mm-4mm-5mm đến 20mm

Xuất xứ:Taiwan-China

Bán theo cuộn,theo mét,theo qui cách yêu cầu của Quý Khách

LIÊN HỆ MUA HÀNG : MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: TẤM SILICON ĐẶC

MÀU SẮC: ĐỎ

QUI CÁCH:CHIỀU RỘNG 1000MM

CHIỀU DÀI : DẠNG CUỘN

ĐỘ DÀY CÓ HÀNG: 3MM-5MM-6MM*8MM-10MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG :MR HÙNG (0915886.916)

TÊN HÀNG:TẤM SILICON XỐP (TẤM TỪ CUỘN)

ĐẶC ĐIỂM :CHỊU NHIÊT-HÓA CHẤT & DUNG MÔI

QUI CÁCH CÓ HÀNG :

DÀY 3MM-5MM--8MM-10MM

12MM-15MM-16MM-18MM-20MM

KHỔ RỘNG 1000MM-1200MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG :MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG :TẤM SILICON CHỊU NHIỆT

MÀU SẮC CÓ HÀNG: MÀU TRẮNG-ĐỎ

ĐỘ DÀY CÓ HÀNG: ĐỘ DÀY 1MM....30MM

KHỔ QUI CÁCH TẤM 1020mm -1200MM-1500MM

CHIỀU DÀI: DẠNG CUỘN

LIÊN HỆ MUA HÀNG: MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG :TẤM SILICON CHỊU NHIỆT

MÀU SẮC CÓ HÀNG: MÀU ĐỎ

ĐỘ DÀY CÓ HÀNG: ĐỘ DÀY 1MM....30MM

KHỔ QUI CÁCH TẤM 1020mm -1200MM-1500MM

CHIỀU DÀI: DẠNG CUỘN

LIÊN HỆ MUA HÀNG: MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG :TẤM SILICON CHỊU NHIỆT

MÀU SẮC CÓ HÀNG: MÀU TRẮNG-ĐỎ

ĐỘ DÀY CÓ HÀNG: ĐỘ DÀY 1MM....30MM

KHỔ QUI CÁCH TẤM 1020mm -1200MM-1500MM

CHIỀU DÀI: DẠNG CUỘN

LIÊN HỆ MUA HÀNG: MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: TẤM SILICON  (CHỊU NHIỆT)

MÀU SẮC: ĐỎ

ĐỘ DÀY CÓ HÀNG: 3MM-5MM-8MM-10MM-20MM

KHỔ RỘNG: 1000MM-1200MM

ĐÓNG GÓI DẠNG CUỘN

BÁN LẺ THEO MÉT VÀ THEO QUI CÁCH KHÁCH HÀNG

LH MUA HÀNG : 0915.886.916 (HÙNG )

TÊN HÀNG: TẤM SILICON ĐỎ ĐẶC (CHỊU NHIỆT)

MÀU SẮC: ĐỎ

ĐỘ DÀY CÓ HÀNG: 3MM-5MM-8MM-10MM-20MM

KHỔ RỘNG: 1000MM-1200MM

ĐÓNG GÓI DẠNG CUỘN

BÁN LẺ THEO MÉT VÀ THEO QUI CÁCH KHÁCH HÀNG

LH MUA HÀNG : 0915.886.916 (HÙNG )

TÊN HÀNG: TẤM SILICON ĐỎ ĐẶC (CHỊU NHIỆT)

MÀU SẮC: ĐỎ

ĐỘ DÀY CÓ HÀNG: 3MM-5MM-8MM-10MM-20MM

KHỔ RỘNG: 1000MM-1200MM

ĐÓNG GÓI DẠNG CUỘN

BÁN LẺ THEO MÉT VÀ THEO QUI CÁCH KHÁCH HÀNG

LH MUA HÀNG : 0915.886.916 (HÙNG )

TÊN HÀNG: TẤM SILICON ĐỎ (CHỊU NHIỆT)

MÀU SẮC: ĐỎ

ĐỘ DÀY CÓ HÀNG: 2MM- 3MM-5MM-8MM-10MM-20MM

KHỔ RỘNG: 1000MM-1200MM

ĐÓNG GÓI DẠNG CUỘN

BÁN LẺ THEO MÉT VÀ THEO QUI CÁCH KHÁCH HÀNG

LH MUA HÀNG : 0915.886.916 (HÙNG )

Tên hàng:Tấm silicon chịu nhiệt màu đỏ đặc

Qui cách: Độ dày có hàng:

2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-8mm-10mm

12mm-15mm-20mm-30mm

Khổ rộng 1000mm - 1200mm

Chiều dài dạng cuộn-Bán theo qui cách Quý khách cần 

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

Tên hàng: Tấm siliccon chịu nhiệt 

Màu sắc: Trắng

Độ dày có hàng: Từ 1mm đến 30mm

Khổ rộng: 1000mm - 1200mm

Đóng gói theo cuộn

(BÁN LẺ THEO MÉT VÀ THEO QUI CÁCH KHÁCH HÀNG)

LH MUA HÀNG : 0915.886.916 (HÙNG )

Tên hàng:Tấm silicon chịu nhiệt màu đỏ

Qui cách: Độ dày có hàng:

2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-8mm-10mm

12mm-15mm-20mm-30mm

Khổ rộng 1000mm - 1200mm

Chiều dài dạng cuộn-Bán theo qui cách Quý khách cần 

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

TÊN HÀNG: TẤM SILICON  (CHỊU NHIỆT)

MÀU SẮC: ĐỎ

ĐỘ DÀY CÓ HÀNG:2MM 3MM-5MM

8MM-10MM-12MM-15MM-20MM

KHỔ RỘNG: 1000MM-1200MM

ĐÓNG GÓI DẠNG CUỘN

BÁN LẺ THEO MÉT VÀ THEO QUI CÁCH KHÁCH HÀNG

LH MUA HÀNG : 0915.886.916 (HÙNG )

Tên hàng: Tấm silicon chịu nhiệt

Qui cách: Dày 3mm-5mm-8mm-10mm..20mm

Khổ rộng: 1000mm

Chiều dài: Theo cuộn 

Cách bán hàng: Bán theo mét tới (M)

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

Tên hàng: Tấm silicon đỏ chịu nhiệt

Qui cách: Dày 3mm-5mm-8mm-10mm..20mm

Khổ rộng: 1000mm

Chiều dài: Theo cuộn 

Cách bán hàng: Bán theo mét tới (M)

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)