BẠC ĐẠN ASAHI-KOYO-NSK

BẠC ĐẠN ASAHI-KOYO-NSK

Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thảo

0849.00.10.10

Email: phannhanbaogia03@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

BẠC ĐẠN NHÃN HIỆU HÀN QUỐC (KOREA)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách: LM16UU đến LM80UU
Chiều dài :Theo qui cách
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách: LM16UU đến LM80UU
Chiều dài :Theo qui cách
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách: LM16UU đến LM80UU
Chiều dài :Theo qui cách
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách: LM16UU đến LM80UU
Chiều dài :Theo qui cách
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách : LMF16UU đến LMF80UU
Loại dài  : LMF16LUU đến LMF80LUU
Chiều dài :Theo qui cách
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách : LMF16UU đến LMF80UU
Loại dài  : LMF16LUU đến LMF80LUU
Chiều dài :Theo qui cách
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách : LMF16UU đến LMF80UU
Loại dài  : LMF16LUU đến LMF80LUU
Chiều dài :Theo qui cách
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách : LMF16UU đến LMF80UU
Loại dài  : LMF16LUU đến LMF80LUU
Chiều dài :Theo qui cách
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách : LMK16UU đến LMK80UU
Loại dài  : LMK16LUU đến LMK80LUU
Chiều dài :Theo qui cách
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)
 

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách: LMK16UU đến LMK80UU
Loại dài :LMK16LUU đến LMK80LUU
Nhãn hiệu:Samick
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)
 

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách : LMK16UU đến LMK80UU
Loại dài  : LMK16LUU đến LMK80LUU
Chiều dài :Theo qui cách
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách : LMF16UU đến LMF80UU
Loại dài  : LMF16LUU đến LMF80LUU
Chiều dài :Theo qui cách
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách : LMK16UU đến LMK80UU
Loại dài  : LMK16LUU đến LMK80LUU
Chiều dài :Theo qui cách
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

Vòng trượt ống Samick do công ty SAMICK PRECISION IND.CO.LTD , Hàn Quốc sản xuất.Sản phẩm vòng bi Samick  chuyên về bi trựot ống (Linear Bushing ) với các dạng  như sau :
     +  Vòng bi SAMICK dạng ống thông dụng (Asian Standand ) : LM , LM L, LM AJ, LM OP : Lm30 UU         samick, Lm 30 UUOP,
     + Vòng bi SAMICK trượt ống chân đế : LMK, LMF, LMH,
      + Vòng bi trựot SAMICK chân đế  dạng LMFP, LMKP, LMHP, (PILOT FLANGED TYPE LINEAR BUSHING )
     + Vòng bi trượt  SAMICK chân đế giữa ( Middle Pilot Flanged type linear bushing )
      + Cụm gối nhôm samick SC,SC-V, SV-W...

      Qúy khách có nhu cầu báo giá, tư vấn kỹ thuật về vòng bi Samick xin liên hệ Hùng (0915.886.916)

CÔNG TY LUÔN CÓ HÀNG TỒN SẴN -GIAO HÀNG TRONG NGÀY HOẶC SAU 01 NGÀY

òng trượt ống Samick do công ty SAMICK PRECISION IND.CO.LTD , Hàn Quốc sản xuất.Sản phẩm vòng bi Samick  chuyên về bi trựot ống (Linear Bushing ) với các dạng  như sau :

     +  Vòng bi SAMICK dạng ống thông dụng (Asian Standand ) : LM , LM L, LM AJ, LM OP : Lm30 UU         samick, Lm 30 UUOP,
     + Vòng bi SAMICK trượt ống chân đế : LMK, LMF, LMH,
      + Vòng bi trựot SAMICK chân đế  dạng LMFP, LMKP, LMHP, (PILOT FLANGED TYPE LINEAR BUSHING )
     + Vòng bi trượt  SAMICK chân đế giữa ( Middle Pilot Flanged type linear bushing )
      + Cụm gối nhôm samick SC,SC-V, SV-W...


      Qúy khách có nhu cầu báo giá, tư vấn kỹ thuật về vòng bi Samick xin liên hệ Hùng (0915.886.916)

CÔNG TY LUÔN CÓ HÀNG TỒN SẴN -GIAO HÀNG TRONG NGÀY HOẶC SAU 01 NGÀY

VUI LÒNG XEM THÔNG SỐ TRÊN COTALOGE

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách : LMF16UU đến LMF80UU
Loại dài  : LMF16LUU đến LMF80LUU
Chiều dài :Theo qui cách
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách: LMK16UU đến LMK80UU
Loại dài :LMK16LUU đến LMK80LUU
Nhãn hiệu:Samick
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)
 

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách : LM16UU đến LMK80UU
Loại dài  : LM16LUU đến LM80LUU
Chiều dài :Theo qui cách
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)
 

Vòng trượt ống Samick do công ty SAMICK PRECISION IND.CO.LTD , Hàn Quốc sản xuất.Sản phẩm vòng bi Samick  chuyên về bi trựot ống (Linear Bushing ) với các dạng  như sau :
     +  Vòng bi SAMICK dạng ống thông dụng (Asian Standand ) : LM , LM L, LM AJ, LM OP : Lm30 UU         samick, Lm 30 UUOP,
     + Vòng bi SAMICK trượt ống chân đế : LMK, LMF, LMH,
      + Vòng bi trựot SAMICK chân đế  dạng LMFP, LMKP, LMHP, (PILOT FLANGED TYPE LINEAR BUSHING )
     + Vòng bi trượt  SAMICK chân đế giữa ( Middle Pilot Flanged type linear bushing )
      + Cụm gối nhôm samick SC,SC-V, SV-W...

      Qúy khách có nhu cầu báo giá, tư vấn kỹ thuật về vòng bi Samick xin liên hệ Hùng (0915.886.916)

CÔNG TY LUÔN CÓ HÀNG TỒN SẴN -GIAO HÀNG TRONG NGÀY HOẶC SAU 01 NGÀY

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách : LM16UU đến LMK80UU
Loại dài  : LM16LUU đến LM80LUU
Chiều dài :Theo qui cách
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)
 

Vòng trượt ống Samick do công ty SAMICK PRECISION IND.CO.LTD , Hàn Quốc sản xuất.Sản phẩm vòng bi Samick  chuyên về bi trựot ống (Linear Bushing ) với các dạng  như sau :
     +  Vòng bi SAMICK dạng ống thông dụng (Asian Standand ) : LM , LM L, LM AJ, LM OP : Lm30 UU         samick, Lm 30 UUOP,
     + Vòng bi SAMICK trượt ống chân đế : LMK, LMF, LMH,
      + Vòng bi trựot SAMICK chân đế  dạng LMFP, LMKP, LMHP, (PILOT FLANGED TYPE LINEAR BUSHING )
     + Vòng bi trượt  SAMICK chân đế giữa ( Middle Pilot Flanged type linear bushing )
      + Cụm gối nhôm samick SC,SC-V, SV-W...

      Qúy khách có nhu cầu báo giá, tư vấn kỹ thuật về vòng bi Samick xin liên hệ Hùng (0915.886.916)

CÔNG TY LUÔN CÓ HÀNG TỒN SẴN -GIAO HÀNG TRONG NGÀY HOẶC SAU 01 NGÀY

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách: LM16UU đến LM80UU
Loại dài :LMK6LUU đến LM80LUU
Nhãn hiệu:Samick
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)
 

Vòng trượt ống Samick do công ty SAMICK PRECISION IND.CO.LTD , Hàn Quốc sản xuất.Sản phẩm vòng bi Samick  chuyên về bi trựot ống (Linear Bushing ) với các dạng  như sau :
     +  Vòng bi SAMICK dạng ống thông dụng (Asian Standand ) : LM , LM L, LM AJ, LM OP : Lm30 UU         samick, Lm 30 UUOP,
     + Vòng bi SAMICK trượt ống chân đế : LMK, LMF, LMH,
      + Vòng bi trựot SAMICK chân đế  dạng LMFP, LMKP, LMHP, (PILOT FLANGED TYPE LINEAR BUSHING )
     + Vòng bi trượt  SAMICK chân đế giữa ( Middle Pilot Flanged type linear bushing )
      + Cụm gối nhôm samick SC,SC-V, SV-W...

      Qúy khách có nhu cầu báo giá, tư vấn kỹ thuật về vòng bi Samick xin liên hệ Hùng (0915.886.916)

CÔNG TY LUÔN CÓ HÀNG TỒN SẴN -GIAO HÀNG TRONG NGÀY HOẶC SAU 01 NGÀY

TÊN HÀNG : BẠC ĐẠN TRƯỢT

LOẠI HÀNG BẠC ĐẠN LM

QUI CÁCH CÓ SẴN TỪ LM10UU..ĐẾN LM60UU

NHÃN HIỆU SAMICK

XUẤT XỨ: KOREA

LIÊN HỆ MUA HÀNG : HÙNG (0915.886.916)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách : LM16UU đến LMK80UU
Loại dài  : LM16LUU đến LM80LUU
Chiều dài :Theo qui cách
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)
 

Vòng trượt ống Samick do công ty SAMICK PRECISION IND.CO.LTD , Hàn Quốc sản xuất.Sản phẩm vòng bi Samick  chuyên về bi trựot ống (Linear Bushing ) với các dạng  như sau :
     +  Vòng bi SAMICK dạng ống thông dụng (Asian Standand ) : LM , LM L, LM AJ, LM OP : Lm30 UU         samick, Lm 30 UUOP,
     + Vòng bi SAMICK trượt ống chân đế : LMK, LMF, LMH,
      + Vòng bi trựot SAMICK chân đế  dạng LMFP, LMKP, LMHP, (PILOT FLANGED TYPE LINEAR BUSHING )
     + Vòng bi trượt  SAMICK chân đế giữa ( Middle Pilot Flanged type linear bushing )
      + Cụm gối nhôm samick SC,SC-V, SV-W...

      Qúy khách có nhu cầu báo giá, tư vấn kỹ thuật về vòng bi Samick xin liên hệ Hùng (0915.886.916)

CÔNG TY LUÔN CÓ HÀNG TỒN SẴN -GIAO HÀNG TRONG NGÀY HOẶC SAU 01 NGÀY

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Bạc đạn trượt

Qui cách: LM16UU đến LM80UU
Loại dài :LMK6LUU đến LM80LUU
Nhãn hiệu:Samick
Xuất xứ :Korea (Hàn quốc)
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)
 

Vòng trượt ống Samick do công ty SAMICK PRECISION IND.CO.LTD , Hàn Quốc sản xuất.Sản phẩm vòng bi Samick  chuyên về bi trựot ống (Linear Bushing ) với các dạng  như sau :
     +  Vòng bi SAMICK dạng ống thông dụng (Asian Standand ) : LM , LM L, LM AJ, LM OP : Lm30 UU         samick, Lm 30 UUOP,
     + Vòng bi SAMICK trượt ống chân đế : LMK, LMF, LMH,
      + Vòng bi trựot SAMICK chân đế  dạng LMFP, LMKP, LMHP, (PILOT FLANGED TYPE LINEAR BUSHING )
     + Vòng bi trượt  SAMICK chân đế giữa ( Middle Pilot Flanged type linear bushing )
      + Cụm gối nhôm samick SC,SC-V, SV-W...

      Qúy khách có nhu cầu báo giá, tư vấn kỹ thuật về vòng bi Samick xin liên hệ Hùng (0915.886.916)

CÔNG TY LUÔN CÓ HÀNG TỒN SẴN -GIAO HÀNG TRONG NGÀY HOẶC SAU 01 NGÀY