Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

Bạc đạn hiệu FYH

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

LOẠI HÀNG:Bạc đạn gối đỡ

Qui cách :Từ UK203 đến UK320
Nhãn hiệu:FYH
Xuất xứ :Nhật
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

LOẠI HÀNG:Bạc đạn gối đỡ

Qui cách :Từ UK203 đến UK320
Nhãn hiệu:FYH
Xuất xứ :Nhật
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

LOẠI HÀNG:Bạc đạn gối đỡ

Qui cách :Từ UK203 đến UK320
Nhãn hiệu:FYH
Xuất xứ :Nhật
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

LOẠI HÀNG:Bạc đạn gối đỡ

Qui cách :Từ UKP203 đến UKP320
Nhãn hiệu:FYH
Xuất xứ :Nhật
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

LOẠI HÀNG:Bạc đạn gối đỡ

Qui cách :Từ UKP203 đến UKP320
Nhãn hiệu:FYH
Xuất xứ :Nhật
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

LOẠI HÀNG:Bạc đạn gối đỡ

Qui cách :Từ UKP203 đến UKP320
Nhãn hiệu:FYH
Xuất xứ :Nhật
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

Tên hàng: Bạc đạn gối đỡ UCFL

Nhãn hiệu: FYH - Xuất xứ Nhật

Qui cách có hàng: UCFL203 đến UCFL320 (Dùng lỗ thẳng)

UKFL203 đến UKFL320 (Dùng lỗ côn có măng sông)

Cách bán hàng: Bán ruột UC hoặc UK hoặc bán vỏ riên FL

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)

 

Tên hàng:Bạc đạn gối đỡ UCFB - UKP-UCT

Nhãn hiệu : FYH

Qui cách : Từ UCT203 đến UCT320

Từ UKT204 đến UKT320

Cách bán hàng: Bán nguyên bộ (Vỏ + Vòng bi)

Hoặc bán : Ruột vòng bi UC-UK

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng:Bạc đạn gối đỡ băng tải

Loại hàng : Gối đỡ UCP (Lỗ thẳng)

Nhãn hiệu:FYH ( Nhật) - FBJ (China)

Qui cách có hàng: UCP204 - 205-206

UCP207-208-209-210-211-212-213..UCP320

Cách bán hàng : Bán nguyên bộ - Bán vỏ riêng

Bán ruột UC ( Lỗ thẳng ) - UK ( Lỗ côn )

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng: Bạc đạn gối đỡ UCFL

Nhãn hiệu: FYH- Xuất xứ Nhật

Qui cách có hàng: UCFL203 đến UCFL320 (Dùng lỗ thẳng)

UKFL203 đến UKFL320 (Dùng lỗ côn có măng sông)

Cách bán hàng: Bán ruột UC hoặc UK hoặc bán vỏ riên FL

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)

 

TÊN HÀNG: BẠC ĐẠN GỐI ĐỠ

LOẠI HÀNG : UCFB HIỆU FYH

XUẤT XỨ: NHẬT (JAPAN)

QUI CÁCH CÓ HÀNG TỪ: UCFB204..ĐẾN UCFB215

LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0915886.916 (HÙNG)

TÊN HÀNG: BẠC ĐẠN GỐI ĐỠ

LOẠI HÀNG : UCFB 

NHÃN HIỆU:FYH (NHẬT)

QUI CÁCH: TỪ UCFB204..UCFB205.. ĐẾN UCFB218

LIÊN HỆ MUA HÀNG: MR HÙNG (0915886.916)

TÊN HÀNG: BẠC ĐẠN GỐI ĐỠ

LOẠI HÀNG : UCFB 

NHÃN HIỆU:FYH (NHẬT)

QUI CÁCH: TỪ UCFB204..UCFB205.. ĐẾN UCFB218

LIÊN HỆ MUA HÀNG: MR HÙNG (0915886.916)

TÊN HÀNG: BẠC ĐẠN GỐI ĐỠ

LOẠI HÀNG : UCFB 

NHÃN HIỆU:FYH (NHẬT)

QUI CÁCH: TỪ UCFB204..UCFB205.. ĐẾN UCFB218

LIÊN HỆ MUA HÀNG: MR HÙNG (0915886.916)

TÊN HÀNG: BẠC ĐẠN GỐI ĐỠ

LOẠI HÀNG : UCFB HIỆU FYH

XUẤT XỨ: NHẬT (JAPAN)

QUI CÁCH CÓ HÀNG TỪ: UCFB204..ĐẾN UCFB215

LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0915886.916 (HÙNG)

Tên hàng: Vòng bi + gối đỡ ) Nhật

Qui cách có tồn kho: Từ UCFB203 - UCFB320

Loại hàng:  Vỏ + ruột gối đỡ

Nhãn hiệu FYH

Xuất xứ : Nhật (Chính hãng )

Cách bán hàng: Bán ruột hoặc vỏ riêng hoặc bộ 

LH mua hàng : 0915886.916 ( Mr Hùng )

Tên hàng: Bạc đạn gối đỡ UCFL

Nhãn hiệu: FYH- Xuất xứ Nhật

Qui cách có hàng: UCFL203 đến UCFL320 (Dùng lỗ thẳng)

UKFL203 đến UKFL320 (Dùng lỗ côn có măng sông)

Cách bán hàng: Bán ruột UC hoặc UK hoặc bán vỏ riên FL

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)