MICA TRONG-MICA ĐỤC-MICA MÀU

MICA TRONG-MICA ĐỤC-MICA MÀU

Công ty TNHH Phan Nhân
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0915.886.916

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Phương Anh

0835.102.103

Email: congtyphannhan01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0836.886.916

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thảo

0849.00.10.10

Email: phannhanbaogia03@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0939.315.726

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

0613886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Thông

0856.101.101

Email: kinhdoanh08.phannhan@gmail.com

MICA TRONG-MICA ĐỤC-MICA MÀU

TÊN HÀNG : CÂY MICA PHI TRÒN ĐẶC

QUI CÁCH CÓ HÀNG : TỪ PHI 10 ĐẾN PHI 100MM

CHIỀU DÀI: 2M/ CÂY

LOẠI HÀNG: MICA TRẮNG TRONG

XUẤT XỨ : TAIWAN

LIÊN HỆ MUA HÀNG (HÙNG 0915886.916)