ĐẠI LÝ NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VAN CÔNG NGHIỆP - PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG

ĐẠI LÝ NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VAN CÔNG NGHIỆP - PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG

Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thảo

0849.00.10.10

Email: phannhanbaogia03@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

KHỚP NỐI NHANH INOX D-CAMLOCK D( ĐẦU CÁI-REN TRONG)

TÊN HÀNG: CAMLOCK( KHỚP NỐI NHANH)

ĐẦU CÁI REN TRONG

KÍ HIỆU :ĐẦU D

CHẤT LIỆU INOX 316

XUẤT XỨ : TAIWAN

LIÊN HỆ MUA HÀNG ( HÙNG 0915886.916 )

TÊN HÀNG: CAMLOCK( KHỚP NỐI NHANH) ĐẦU CÁI REN TRONG

KÍ HIỆU :ĐẦU D

CHẤT LIỆU INOX 316

XUẤT XỨ : TAIWAN

LIÊN HỆ MUA HÀNG ( HÙNG 0915886.916 )

TÊN HÀNG: CAMLOCK( KHỚP NỐI NHANH) ĐẦU CÁI REN TRONG

KÍ HIỆU :ĐẦU D

CHẤT LIỆU INOX 316

XUẤT XỨ : TAIWAN

LIÊN HỆ MUA HÀNG ( HÙNG 0915886.916 )

TÊN HÀNG: CAMLOCK( KHỚP NỐI NHANH) ĐẦU CÁI REN TRONG

KÍ HIỆU :ĐẦU D

CHẤT LIỆU INOX 316

XUẤT XỨ : TAIWAN

LIÊN HỆ MUA HÀNG ( HÙNG 0915886.916 )

TÊN HÀNG: CAMLOCK( KHỚP NỐI NHANH) ĐẦU CÁI REN TRONG

KÍ HIỆU :ĐẦU D

CHẤT LIỆU INOX 316

XUẤT XỨ : TAIWAN

LIÊN HỆ MUA HÀNG ( HÙNG 0915886.916 )

TÊN HÀNG: CAMLOCK( KHỚP NỐI NHANH) ĐẦU CÁI REN TRONG

KÍ HIỆU :ĐẦU D

CHẤT LIỆU INOX 316

XUẤT XỨ : TAIWAN

LIÊN HỆ MUA HÀNG ( HÙNG 0915886.916 )

TÊN HÀNG: CAMLOCK( KHỚP NỐI NHANH) ĐẦU CÁI REN TRONG

KÍ HIỆU :ĐẦU D

CHẤT LIỆU INOX 316

XUẤT XỨ : TAIWAN

LIÊN HỆ MUA HÀNG ( HÙNG 0915886.916 )

TÊN HÀNG: CAMLOCK( KHỚP NỐI NHANH) ĐẦU CÁI REN TRONG

KÍ HIỆU :ĐẦU D

CHẤT LIỆU INOX 316

XUẤT XỨ : TAIWAN

LIÊN HỆ MUA HÀNG ( HÙNG 0915886.916 )

 

TÊN HÀNG: CAMLOCK( KHỚP NỐI NHANH)

ĐẦU CÁI REN TRONG

KÍ HIỆU :ĐẦU D

CHẤT LIỆU INOX 316

XUẤT XỨ : TAIWAN

LIÊN HỆ MUA HÀNG ( HÙNG 0915886.916 )

TÊN HÀNG: CAMLOCK( KHỚP NỐI NHANH)

ĐẦU CÁI REN TRONG

KÍ HIỆU :ĐẦU D

CHẤT LIỆU INOX 316

XUẤT XỨ : TAIWAN

LIÊN HỆ MUA HÀNG ( HÙNG 0915886.916 )

TÊN HÀNG: KHỚP NỐI REN TRONG (CAMLOCK)

ĐẶC ĐIỂM :CÓ TAI 2 BÊN (KHỚP NHANH)

BÊN TRONG KẾT NỐI REN HOẶC VỞI ĐẦU ĐỰC KHÁC

QUI CÁCH CÓ HÀNG TỪ PHI 21- PHI 168MM

CHẤT LIỆU INOX 316

XUẤT XỨ : TAIWAN

TỒN KHO: CÓ SẴN

LIÊN HỆ MUA HÀNG : HÙNG (0915886.916)

TÊN HÀNG: KHỚP NỐI REN TRONG (CAMLOCK)

ĐẶC ĐIỂM :CÓ TAI 2 BÊN (KHỚP NHANH)

BÊN TRONG KẾT NỐI REN HOẶC VỞI ĐẦU ĐỰC KHÁC

QUI CÁCH CÓ HÀNG TỪ PHI 21- PHI 168MM

CHẤT LIỆU INOX 316

XUẤT XỨ : TAIWAN

TỒN KHO: CÓ SẴN

LIÊN HỆ MUA HÀNG : HÙNG (0915886.916)