Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

Nối đuôi chuột inox-nối đuôi chuột đồng

LÀ LOẠI HÀNG 1 ĐẦU NHÉT ỐNG -1 ĐẦU REN

CHẤT LIỆU CÓ HÀNG: INOX 304-ĐỒNG THAU

HIÊN TẠI ĐANG CÓ HÀNG QUI CÁCH SAU

REN TRONG HOẶC REN NGOÀI

9.6MM (1/4)-13MM (1/4 )

17MM (3/8)- 21MM(1/2)

27MM (3/4)-34MM (1IN)

1 ĐẦU ỐNG CÓ THỂ LÀ 6MM-8MM-10MM

12MM-14MM-16MM-18MM-20MM-22MM-27MM

LÀ LOẠI HÀNG 1 ĐẦU NHÉT ỐNG -1 ĐẦU REN

CHẤT LIỆU CÓ HÀNG: INOX 304-ĐỒNG THAU

HIÊN TẠI ĐANG CÓ HÀNG QUI CÁCH SAU

REN TRONG HOẶC REN NGOÀI

9.6MM (1/4)-13MM (1/4 )

17MM (3/8)- 21MM(1/2)

27MM (3/4)-34MM (1IN)

1 ĐẦU ỐNG CÓ THỂ LÀ 6MM-8MM-10MM

12MM-14MM-16MM-18MM-20MM-22MM-27MM

PHƯƠNG ANH

0835.102.103

Phương anh 0835.102.103