Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

Van bi 3 mảnh Inox-van gạt 3 mảnh-van inox 3 mảnh

Tên hàng: Van bi ( Van tay gạt ren )

Qui cách có hàng: Phi 21mm - 27-34

42mm - 49 - 60mm -76-90mm - 114mm

(DN15-DN20-DN25-DN32-DN40-DN50-

DN80-DN100...)

Chất liệu: Inox 304-316

Loại hàng: Tay gạt kết nối ren

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915.886.916)

   QUI CÁCH CÓ HÀNG

VAN BI PHI 21MM (1/2) DN15A

VAN BI PHI 27MM (3/4) DN20A

VAN BI PHI 34MM (1IN) DN25A

VAN BI PHI 42MM (1-1/4) DN32A

VAN BI PHI 49MM (1-1/2) DN40A

VAN BI PHI 60MM (2IN DN50A

VAN BI PHI 76MM (1-1/2) DN

VAN BI PHI 90MM (3IN) DN80A

LIÊN HỆ MUA HÀNG 0915.886.916 (HÙNG)

TÊN HÀNG: VAN 3 NGÃ

CHẤT LIỆU: INOX 304-316

QUI CÁCH CÓ HÀNG:

PHI 17-21-27-34-42-49-60-76

90-114MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG :MR HÙNG (0915886916)

TÊN HÀNG: VAN 3 NGÃ

CHẤT LIỆU: INOX 304-316

QUI CÁCH CÓ HÀNG:

PHI 17-21-27-34-42-49-60-76

LIÊN HỆ MUA HÀNG :MR HÙNG (0915886916)

TÊN HÀNG: VAN 3 NGÃ

CHẤT LIỆU: INOX 304-316

QUI CÁCH CÓ HÀNG:

PHI 17-21-27-34-42-49-60-76

LIÊN HỆ MUA HÀNG :MR HÙNG (0915886916)

TÊN HÀNG: VAN 3 NGÃ

CHẤT LIỆU: INOX 304-316

QUI CÁCH CÓ HÀNG:

PHI 17-21-27-34-42-49-60-76-90-114

LIÊN HỆ MUA HÀNG :MR HÙNG (0915886916)

Tên hàng: Van bi ( Van tay gạt ren )

Qui cách có hàng: Phi 21mm - 27-34

42mm - 49 - 60mm -76-90mm - 114mm

(DN15-DN20-DN25-DN32-DN40-DN50-

DN80-DN100...)

Chất liệu: Inox 304-316

Loại hàng: Tay gạt kết nối ren

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915.886.916)

Tên hàng: Van bi 3 thân (Ren )

Qui cách có hàng: Phi 21mm - 27-34

42mm - 49 - 60mm -76-90mm - 114mm

(DN15-DN20-DN25-DN32-DN40-DN50-

DN80-DN100...)

Chất liệu: Inox 304-316

Loại hàng: Tay gạt kết nối ren

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915.886.916)

TÊN HÀNG: VAN BI (GẠT) 3 MẢNH

CHẤT LIỆU: INOX 304-316

QUI CÁCH CÓ HÀNG:

PHI 17-21-27-34-42-49-60-76-90-114

LIÊN HỆ MUA HÀNG :MR HÙNG (0915886916)