Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

Van bi

TÊN HÀNG: VAN BI MẶT BÍT

CHẤT LIỆU INOX 304-316

NHÃN HIỆU :ANIX

QUI CÁCH CÓ HÀNG TỪ PHI 21 ĐẾN PHI 168MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG :MR HÙNG  (0915.886.916)

TÊN HÀNG :VAN PVC (NHỰA)

NHÃN HIỆU: TAIJAAN

QUI CÁCH:21-27-34-42-49-60-76-90

LIÊN HỆ MUA HÀNG : MR HÙNG (0915886.916)

TÊN HÀNG :VAN PVC (NHỰA)

NHÃN HIỆU: TAIJAAN

QUI CÁCH:21-27-34-42-49-60-76-90

LIÊN HỆ MUA HÀNG : MR HÙNG (0915886.916)