Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

TẤM SUPERLON - ỐNG SUPERLON

Tên hàng:Ống cách nhiệt (ống superlon )

QUI CÁCH & ĐỘ DÀY X DÀI 1830MM

1- Ống lỗ trong 6mm-10mm-13mm-16mm-19mm

-22mm-25mm-28mm-35mm-42mm-48mm-54mm

-60mm-76mm-89mm-114mm-140mm (Có độ dày 10mm ).

2- Ống lỗ trong 6mm-10mm-13mm-16mm-19mm

22mm-25mm-28mm-35mm-42mm-48mm-54mm

60mm-76mm-89mm-114mm-140mm-165mm ( Có độ dày 13mm ).

 

3- Ống lỗ trong 6mm-10mm-13mm-16mm-19mm-

22mm-25mm-28mm-35mm-42mm-48mm-54mm-

60mm-76mm-89mm-114mm-140mm ( Có độ dày 19mm ).

 

4- Ống lỗ trong 6mm-10mm-13mm-16mm-19mm

-22mm-25mm-28mm-35mm-42mm-48mm-54mm

-60mm-76mm-89mm-114mm-140mm ( Có độ dày 25mm ).

 

5- Ống lỗ trong 16mm-19mm-22mm-25mm-28mm

-35mm-42mm-48mm-54mm-60mm-76mm-

89mm-114mm-140mm ( Có độ dày 32mm ).

HÀNG NHẬP KHẨU MALAYSIA - LIÊN HỆ MUA HÀNG:MR HÙNG ( 0915886.916 )

Tên hàng:Ống cách nhiệt (ống superlon )

QUI CÁCH & ĐỘ DÀY X DÀI 1830MM

1- Ống lỗ trong 6mm-10mm-13mm-16mm-19mm

-22mm-25mm-28mm-35mm-42mm-48mm-54mm

-60mm-76mm-89mm-114mm-140mm (Có độ dày 10mm ).

2- Ống lỗ trong 6mm-10mm-13mm-16mm-19mm

22mm-25mm-28mm-35mm-42mm-48mm-54mm

60mm-76mm-89mm-114mm-140mm-165mm ( Có độ dày 13mm ).

 

3- Ống lỗ trong 6mm-10mm-13mm-16mm-19mm-

22mm-25mm-28mm-35mm-42mm-48mm-54mm-

60mm-76mm-89mm-114mm-140mm ( Có độ dày 19mm ).

 

4- Ống lỗ trong 6mm-10mm-13mm-16mm-19mm

-22mm-25mm-28mm-35mm-42mm-48mm-54mm

-60mm-76mm-89mm-114mm-140mm ( Có độ dày 25mm ).

 

5- Ống lỗ trong 16mm-19mm-22mm-25mm-28mm

-35mm-42mm-48mm-54mm-60mm-76mm-

89mm-114mm-140mm ( Có độ dày 32mm ).

HÀNG NHẬP KHẨU MALAYSIA - LIÊN HỆ MUA HÀNG:MR HÙNG ( 0915886.916 )

Tên hàng:Ống cách nhiệt (ống superlon )

QUI CÁCH & ĐỘ DÀY X DÀI 1830MM

1- Ống lỗ trong 6mm-10mm-13mm-16mm-19mm

-22mm-25mm-28mm-35mm-42mm-48mm-54mm

-60mm-76mm-89mm-114mm-140mm (Có độ dày 10mm ).

2- Ống lỗ trong 6mm-10mm-13mm-16mm-19mm

22mm-25mm-28mm-35mm-42mm-48mm-54mm

60mm-76mm-89mm-114mm-140mm-165mm ( Có độ dày 13mm ).

 

3- Ống lỗ trong 6mm-10mm-13mm-16mm-19mm-

22mm-25mm-28mm-35mm-42mm-48mm-54mm-

60mm-76mm-89mm-114mm-140mm ( Có độ dày 19mm ).

 

4- Ống lỗ trong 6mm-10mm-13mm-16mm-19mm

-22mm-25mm-28mm-35mm-42mm-48mm-54mm

-60mm-76mm-89mm-114mm-140mm ( Có độ dày 25mm ).

 

5- Ống lỗ trong 16mm-19mm-22mm-25mm-28mm

-35mm-42mm-48mm-54mm-60mm-76mm-

89mm-114mm-140mm ( Có độ dày 32mm ).

HÀNG NHẬP KHẨU MALAYSIA - LIÊN HỆ MUA HÀNG:MR HÙNG ( 0915886.916 )