Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

Ống cao su áp lực - ống cao su bố 1 lớp - 2 lớp

Tên hàng:Ống áp lực cao su

PHI TRONG 6MM (1/4)  50M/CUỘN

PHI TRONG 8MM (5/16) 50M/CUỘN

PHI TRONG 10MM (3/8) 50M/CUỘN

PHI TRONG 13MM (1/2) 50M/CUỘN

PHI TRONG 19MM (3/4) 50M/CUỘN

PHI TRONG 25MM (1IN) 50M/CUỘN

PHI TRONG 32MM (1-1/4) 20M/CUỘN

PHI TRONG 38MM (1-1/2) 20M/CUỘN

PHI TRONG 50MM (2IN) 20M/CUỘN

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

 

Tên hàng:Ống áp lực cao su

PHI TRONG 6MM (1/4)  50M/CUỘN

PHI TRONG 8MM (5/16) 50M/CUỘN

PHI TRONG 10MM (3/8) 50M/CUỘN

PHI TRONG 13MM (1/2) 50M/CUỘN

PHI TRONG 19MM (3/4) 50M/CUỘN

PHI TRONG 25MM (1IN) 50M/CUỘN

PHI TRONG 32MM (1-1/4) 20M/CUỘN

PHI TRONG 38MM (1-1/2) 20M/CUỘN

PHI TRONG 50MM (2IN) 20M/CUỘN

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng:Ống áp lực cao su

PHI TRONG 6MM (1/4)  50M/CUỘN

PHI TRONG 8MM (5/16) 50M/CUỘN

PHI TRONG 10MM (3/8) 50M/CUỘN

PHI TRONG 13MM (1/2) 50M/CUỘN

PHI TRONG 19MM (3/4) 50M/CUỘN

PHI TRONG 25MM (1IN) 50M/CUỘN

PHI TRONG 32MM (1-1/4) 20M/CUỘN

PHI TRONG 38MM (1-1/2) 20M/CUỘN

PHI TRONG 50MM (2IN) 20M/CUỘN

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng:Ống áp lực cao su

PHI TRONG 6MM (1/4)  50M/CUỘN

PHI TRONG 8MM (5/16) 50M/CUỘN

PHI TRONG 10MM (3/8) 50M/CUỘN

PHI TRONG 13MM (1/2) 50M/CUỘN

PHI TRONG 19MM (3/4) 50M/CUỘN

PHI TRONG 25MM (1IN) 50M/CUỘN

PHI TRONG 32MM (1-1/4) 20M/CUỘN

PHI TRONG 38MM (1-1/2) 20M/CUỘN

PHI TRONG 50MM (2IN) 20M/CUỘN

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)