Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

ỐNG HÚT BỤI- HÚT HƠI NÓNG

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN
TÊN HÀNG: ỐNG GIÓ HÚT BỤI
Ống gió Size 3 Phi 75mm*10m/cuộn
Ống gió Size 4 Phi 100mm*10m/cuộn
Ống gió Size 5 Phi 125mm*10m/cuộn
Ống gió Size 6 Phi 150mm*10m/cuộn
Ống gió Size 7 Phi 175mm*10m/cuộn
Ống gió Size 8 Phi 200mm*10m/cuộn
Ống gió Size 9 Phi 225mm*10m/cuộn
Ống gió Size 10 Phi 250mm*10m/cuộn
Ống gió Size Phi 300mm*10m/cuộn
Ống gió Size Phi 400mm*10m/cuộn
Ống gió Size Phi 500mm*10m/cuộn
Mô tả:Chất liệu Amizang,Có gân sắt lò xo 
Chiều dài kéo ra : 10M
Mức độ chịu nhiệt cao:100-200 độ C
Xuất xứ:Korea
 
 
 
TÊN HÀNG: ỐNG GIÓ HÚT BỤI
Ống gió Size 3 Phi 75mm*10m/cuộn
Ống gió Size 4 Phi 100mm*10m/cuộn
Ống gió Size 5 Phi 125mm*10m/cuộn
Ống gió Size 6 Phi 150mm*10m/cuộn
Ống gió Size 7 Phi 175mm*10m/cuộn
Ống gió Size 8 Phi 200mm*10m/cuộn
Ống gió Size 9 Phi 225mm*10m/cuộn
Ống gió Size 10 Phi 250mm*10m/cuộn
Ống gió Size phi  300mm*10m/cuộn
Ống gió Size Phi 400mm*10m/cuộn
Ống gió Size Phi 500mm*10m/cuộn
Mô tả:Chất liệu Amizang,Có gân sắt lò xo 
Chiều dài kéo ra : 10M
Mức độ chịu nhiệt cao:100-200 độ C
Xuất xứ:Korea
QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN
 
TÊN HÀNG: ỐNG GIÓ HÚT BỤI
Ống gió Size 3 Phi 75mm*10m/cuộn
Ống gió Size 4 Phi 100mm*10m/cuộn
Ống gió Size 5 Phi 125mm*10m/cuộn
Ống gió Size 6 Phi 150mm*10m/cuộn
Ống gió Size 7 Phi 175mm*10m/cuộn
Ống gió Size 8 Phi 200mm*10m/cuộn
Ống gió Size 9 Phi 225mm*10m/cuộn
Ống gió Size 10 Phi 250mm*10m/cuộn
Ống gió Size phi  300mm*10m/cuộn
Ống gió Size Phi 400mm*10m/cuộn
Ống gió Size Phi 500mm*10m/cuộn
Mô tả:Chất liệu Amizang,Có gân sắt lò xo 
Chiều dài kéo ra : 10M
Mức độ chịu nhiệt cao:100-200 độ C
Xuất xứ:Korea

TÊN HÀNG: ỐNG GIÓ SIMILI (LÒ XO)

ĐẶC ĐIỂM: CÓ LÒ XO 

QUI CCÁCH ỐNG (1 ỐNG =10M KÉO RA)

PHI 75MM*10M (SỐ 3)

PHI 100MM*10M (SỐ 4)

PHI 125MM*10M (SỐ 5)

PHI 150MM*10M (SỐ 6)

PHI 175MM*10M (SỐ 7)

PHI 200MM*10M (SỐ 8)

PHI 225MM*10M (SỐ 9)

PHI 250MM*10M (SỐ 10)

PHI 300MM-PHI 400NN

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0915886.916 (HÙNG)

TÊN HÀNG: ỐNG GIÓ SIMILI (LÒ XO)

ĐẶC ĐIỂM: CÓ LÒ XO 

QUI CCÁCH ỐNG

PHI 75MM*10M (SỐ 3)

PHI 100MM*10M (SỐ 4)

PHI 125MM*10M (SỐ 5)

PHI 150MM*10M (SỐ 6)

PHI 175MM*10M (SỐ 7)

PHI 200MM*10M (SỐ 8)

PHI 225MM*10M (SỐ 9)

PHI 250MM*10M (SỐ 10)

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0915886.916 (HÙNG)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN
TÊN HÀNG: ỐNG GIÓ HÚT BỤI
Ống gió Size 3 Phi 75mm*10m/cuộn
Ống gió Size 4 Phi 100mm*10m/cuộn
Ống gió Size 5 Phi 125mm*10m/cuộn
Ống gió Size 6 Phi 150mm*10m/cuộn
Ống gió Size 7 Phi 175mm*10m/cuộn
Ống gió Size 8 Phi 200mm*10m/cuộn
Ống gió Size 9 Phi 225mm*10m/cuộn
Ống gió Size 10 Phi 250mm*10m/cuộn
Ống gió Size Phi 300mm*10m/cuộn
Ống gió Size Phi 400mm*10m/cuộn
Ống gió Size Phi 500mm*10m/cuộn
Mô tả:Chất liệu Amizang,Có gân sắt lò xo 
Chiều dài kéo ra : 10M
Mức độ chịu nhiệt cao:100-200 độ C
Xuất xứ:Korea
TÊN HÀNG: ỐNG GIÓ HÚT BỤI
Ống gió Size 3 Phi 75mm*10m/cuộn
Ống gió Size 4 Phi 100mm*10m/cuộn
Ống gió Size 5 Phi 125mm*10m/cuộn
Ống gió Size 6 Phi 150mm*10m/cuộn
Ống gió Size 7 Phi 175mm*10m/cuộn
Ống gió Size 8 Phi 200mm*10m/cuộn
Ống gió Size 9 Phi 225mm*10m/cuộn
Ống gió Size 10 Phi 250mm*10m/cuộn
Ống gió Size phi  300mm*10m/cuộn
Ống gió Size Phi 400mm*10m/cuộn
Ống gió Size Phi 500mm*10m/cuộn
Mô tả:Chất liệu Amizang,Có gân sắt lò xo 
Chiều dài kéo ra : 10M
Mức độ chịu nhiệt cao:100-200 độ C
Xuất xứ:Korea

Tên hàng:Ống gió,Ống hút mùi ,hút hơi nóng

Chất liệu:Vải Amiang (Simili)

Đặc điểm: Bên trong có lõi lò xo

Qui cách:Phi 75mm-100mm-125mm-150mm

200mm-250mm-300mm-400mm

Chiều dài: Hộp 1 mét (Kéo ra 10M)

Bán theo qui cách theo 1 hộp kéo ra 10M

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

TÊN HÀNG: ỐNG GIÓ HÚT BỤI
Ống gió Size 3 Phi 75mm*10m/cuộn
Ống gió Size 4 Phi 100mm*10m/cuộn
Ống gió Size 5 Phi 125mm*10m/cuộn
Ống gió Size 6 Phi 150mm*10m/cuộn
Ống gió Size 7 Phi 175mm*10m/cuộn
Ống gió Size 8 Phi 200mm*10m/cuộn
Ống gió Size 9 Phi 225mm*10m/cuộn
Ống gió Size 10 Phi 250mm*10m/cuộn
Ống gió Size phi  300mm*10m/cuộn
Ống gió Size Phi 400mm*10m/cuộn
Ống gió Size Phi 500mm*10m/cuộn
Mô tả:Chất liệu Amizang,Có gân sắt lò xo 
Chiều dài kéo ra : 10M
Mức độ chịu nhiệt cao:100-200 độ C
Xuất xứ:Korea

TÊN HÀNG: ỐNG GIÓ SIMILI (LÒ XO)

ĐẶC ĐIỂM: CÓ LÒ XO 

QUI CCÁCH ỐNG (1 ỐNG =10M KÉO RA)

PHI 75MM*10M (SỐ 3)

PHI 100MM*10M (SỐ 4)

PHI 125MM*10M (SỐ 5)

PHI 150MM*10M (SỐ 6)

PHI 175MM*10M (SỐ 7)

PHI 200MM*10M (SỐ 8)

PHI 225MM*10M (SỐ 9)

PHI 250MM*10M (SỐ 10)

PHI 300MM-PHI 400MM-500MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0915886.916 (HÙNG)

TÊN HÀNG: ỐNG GIÓ SIMILI (LÒ XO)

ĐẶC ĐIỂM: CÓ LÒ XO 

QUI CCÁCH ỐNG (1 ỐNG =10M KÉO RA)

PHI 75MM*10M (SỐ 3)

PHI 100MM*10M (SỐ 4)

PHI 125MM*10M (SỐ 5)

PHI 150MM*10M (SỐ 6)

PHI 175MM*10M (SỐ 7)

PHI 200MM*10M (SỐ 8)

PHI 225MM*10M (SỐ 9)

PHI 250MM*10M (SỐ 10)

PHI 300MM-PHI 400MM-500MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0915886.916 (HÙNG)

 

Tên hàng:Ống gió,Ống hút mùi ,hút hơi nóng

Chất liệu:Vải Amiang (Simili)

Đặc điểm: Bên trong có lõi lò xo

Qui cách:Phi 75mm-100mm-125mm-150mm

200mm-250mm-300mm-400mm

Chiều dài: Hộp 1 mét (Kéo ra 10M)

Bán theo qui cách theo 1 hộp kéo ra 10M

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

TÊN HÀNG: ỐNG GIÓ SIMILI (LÒ XO)

ĐẶC ĐIỂM: CÓ LÒ XO 

QUI CCÁCH ỐNG (1 ỐNG =10M KÉO RA)

PHI 75MM*10M (SỐ 3)

PHI 100MM*10M (SỐ 4)

PHI 125MM*10M (SỐ 5)

PHI 150MM*10M (SỐ 6)

PHI 175MM*10M (SỐ 7)

PHI 200MM*10M (SỐ 8)

PHI 225MM*10M (SỐ 9)

PHI 250MM*10M (SỐ 10)

PHI 300MM-PHI 400MM-500MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0915886.916 (HÙNG)

TÊN HÀNG: ỐNG GIÓ SIMILI (LÒ XO)

ĐẶC ĐIỂM: CÓ LÒ XO 

QUI CCÁCH ỐNG (1 ỐNG =10M KÉO RA)

PHI 75MM*10M (SỐ 3)

PHI 100MM*10M (SỐ 4)

PHI 125MM*10M (SỐ 5)

PHI 150MM*10M (SỐ 6)

PHI 175MM*10M (SỐ 7)

PHI 200MM*10M (SỐ 8)

PHI 225MM*10M (SỐ 9)

PHI 250MM*10M (SỐ 10)

PHI 300MM-PHI 400NN

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0915886.916 (HÙNG)

 

 

TÊN HÀNG: ỐNG GIÓ SIMILI (LÒ XO)

ĐẶC ĐIỂM: CÓ LÒ XO 

QUI CCÁCH ỐNG

PHI 75MM*10M (SỐ 3)

PHI 100MM*10M (SỐ 4)

PHI 125MM*10M (SỐ 5)

PHI 150MM*10M (SỐ 6)

PHI 175MM*10M (SỐ 7)

PHI 200MM*10M (SỐ 8)

PHI 225MM*10M (SỐ 9)

PHI 250MM*10M (SỐ 10)

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0915886.916 (HÙNG)

 

Tên hàng:Ống gió,Ống hút mùi ,hút hơi nóng

Chất liệu:Vải Amiang (Simili)

Đặc điểm: Bên trong có lõi lò xo

Qui cách:Phi 75mm-100mm-125mm-150mm

200mm-250mm-300mm-400mm

Chiều dài: Hộp 1 mét (Kéo ra 10M)

Bán theo qui cách theo 1 hộp kéo ra 10M

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

TÊN HÀNG: ỐNG GIÓ SIMILI (LÒ XO)

ĐẶC ĐIỂM: CÓ LÒ XO 

QUI CCÁCH ỐNG (1 ỐNG =10M KÉO RA)

PHI 75MM*10M (SỐ 3)

PHI 100MM*10M (SỐ 4)

PHI 125MM*10M (SỐ 5)

PHI 150MM*10M (SỐ 6)

PHI 175MM*10M (SỐ 7)

PHI 200MM*10M (SỐ 8)

PHI 225MM*10M (SỐ 9)

PHI 250MM*10M (SỐ 10)

PHI 300MM-PHI 400MM-500MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0915886.916 (HÙNG)

TÊN HÀNG: ỐNG GIÓ SIMILI (LÒ XO)

ĐẶC ĐIỂM: CÓ LÒ XO 

QUI CCÁCH ỐNG (1 ỐNG =10M KÉO RA)

PHI 75MM*10M (SỐ 3)

PHI 100MM*10M (SỐ 4)

PHI 125MM*10M (SỐ 5)

PHI 150MM*10M (SỐ 6)

PHI 175MM*10M (SỐ 7)

PHI 200MM*10M (SỐ 8)

PHI 225MM*10M (SỐ 9)

PHI 250MM*10M (SỐ 10)

PHI 300MM-PHI 400MM-500MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0915886.916 (HÙNG)

TÊN HÀNG: ỐNG GIÓ SIMILI (LÒ XO)

ĐẶC ĐIỂM: CÓ LÒ XO 

QUI CCÁCH ỐNG (1 ỐNG =10M KÉO RA)

PHI 75MM*10M (SỐ 3)

PHI 100MM*10M (SỐ 4)

PHI 125MM*10M (SỐ 5)

PHI 150MM*10M (SỐ 6)

PHI 175MM*10M (SỐ 7)

PHI 200MM*10M (SỐ 8)

PHI 225MM*10M (SỐ 9)

PHI 250MM*10M (SỐ 10)

PHI 300MM-PHI 400MM-500MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0915886.916 (HÙNG)