Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

CHÂN ĐẾ MÁY.CHÉN CHÂN ĐẾ-CHÂN ĐỀ CAO SU

TÊN HÀNG: CHÂN ĐẾ CAO SU

CHẤT LIỆU CAO SU ĐÚC

QUI CÁCH CÓ HÀNG:

PHI 60MM-70MM-80MM-100MM

XUẤT XỨ: CHINA-VIỆT NAM

LIÊN HỆ MUA HÀNG (HÙNG 0915886.916 )

TÊN HÀNG: CHÂN ĐẾ CAO SU

CHẤT LIỆU CAO SU ĐÚC

QUI CÁCH CÓ HÀNG:

PHI 60MM-70MM-80MM-100MM

XUẤT XỨ: CHINA-VIỆT NAM

LIÊN HỆ MUA HÀNG (HÙNG 0915886.916 )

 

Tên hàng: Chân đế có bulong - Chén chân đế

Chất liệu: Thép mạ kẽm - Inox 304

Loại hàng phi tròn có lổ Bù lon

Qui cách : Phi 60mm-90mm-100mm-120mm

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915.886.916)

Tên hàng: Chân đế có bulong - Chén chân đế

Chất liệu: Thép mạ kẽm - Inox 304

Loại hàng phi tròn có lổ Bù lon

Qui cách : Phi 60mm-90mm-100mm-120mm

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915.886.916)

Tên hàng: Chân đế có bulong - Chén chân đế

Chất liệu: Thép mạ kẽm - Inox 304

Loại hàng phi tròn có lổ Bù lon

Qui cách : Phi 60mm-90mm-100mm-120mm

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915.886.916)

Tên hàng: Chân đế có bulong - Chén chân đế

Chất liệu: Thép mạ kẽm - Inox 304

Loại hàng phi tròn có lổ Bù lon

Qui cách : Phi 60mm-90mm-100mm-120mm

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915.886.916)

Tên hàng: Chân đế có bulong - Chén chân đế

Chất liệu: Thép mạ kẽm - Inox 304

Loại hàng phi tròn có lổ Bù lon

Qui cách : Phi 60mm-90mm-100mm-120mm

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915.886.916)

Tên hàng: Chân đế có bulong - Chén chân đế

Chất liệu: Thép mạ kẽm - Inox 304

Loại hàng phi tròn có lổ Bù lon

Qui cách : Phi 60mm-90mm-100mm-120mm

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915.886.916)

Tên hàng: Chân đế có bulong - Chén chân đế

Chất liệu: Thép mạ kẽm - Inox 304

Loại hàng phi tròn có lổ Bù lon

Qui cách : Phi 60mm-90mm-100mm-120mm

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915.886.916)

Tên hàng: Chân đế có bulong - Chén chân đế

Chất liệu: Thép mạ kẽm - Inox 304

Loại hàng phi tròn có lổ Bù lon

Qui cách : Phi 60mm-90mm-100mm-120mm

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915.886.916)

TÊN HÀNG:CHÉN CHÂN ĐẾ-CHÂN ĐẾ MÁY

LOẠI HÀNG : CHÉN HOẶC CHÉN + BỘ BULONG

QUI CÁCH: ĐƯỜNG KÍNH 60MM - 80MM- 90-100MM-120MM

CHẤY LIỆU CÓ HÀNG : THÉP MẠ KẼM - INOX 304

LIÊN HỆ MUA HÀNG :MR HÙNG (0915.886.916)

Tên hàng: Chân đế có bulong - Chén chân đế

Chất liệu: Thép mạ kẽm - Inox 304

Loại hàng phi tròn có lổ Bù lon

Qui cách : Phi 60mm-90mm-100mm-120mm

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915.886.916)

Tên hàng: Chân đế có bulong - Chén chân đế

Chất liệu: Thép mạ kẽm - Inox 304

Loại hàng phi tròn có lổ Bù lon

Qui cách : Phi 60mm-90mm-100mm-120mm

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915.886.916)