CHÂN ĐẾ MÁY.CHÉN CHÂN ĐẾ

CHÂN ĐẾ MÁY.CHÉN CHÂN ĐẾ

Công ty TNHH Phan Nhân
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0915.886.916

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Mr Đệ

01235.102.103

Email: kinhdoanh04.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

01236.886.916

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

01235.102.104

Email: kinhdoanh05.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Nga

01273103103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

01235 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Khánh

01236886916

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0939.315.726

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

01273.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

0613886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Thông

01256.101.101

Email: kinhdoanh08.phannhan@gmail.com

CHÂN ĐẾ MÁY.CHÉN CHÂN ĐẾ

TÊN HÀNG: CHÉN CHÂN ĐẾ MÁY

CHẤT LIỆU INOX 304

QUI CÁCH: CÓ ĐẦY ĐỦ QUI CÁCH THEO LIST

BẢNG GIÁ CÓ SẴN

LIÊN HỆ MUA HÀNG : HÙNG (0915.886.916)