CHÂN ĐẾ MÁY.CHÉN CHÂN ĐẾ

CHÂN ĐẾ MÁY.CHÉN CHÂN ĐẾ

Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thảo

0849.00.10.10

Email: phannhanbaogia03@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

CHÉN CHÂN ĐẾ MÁY.CHÉN CHÂN ĐẾ MÁY INOX-SẮT

TÊN HÀNG: CHÉN CHÂN ĐẾ MÁY

CHẤT LIỆU INOX 304

QUI CÁCH: CÓ ĐẦY ĐỦ QUI CÁCH THEO LIST

BẢNG GIÁ CÓ SẴN

LIÊN HỆ MUA HÀNG : HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: CHÂN ĐẾ MÁY

QUI CÁCH SẮT : PHI 60MM-80MM-80MM-120MM

QUI CÁCH  INOX: PHI 60MM-80MM-80MM-120MM

LỖ BULONG: 12MM-16MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG :0915886916 (HÙNG)

TÊN HÀNG

CHÉN CHÂN ĐẾ-CHÂN ĐẾ MÁY CÓ BULONG

CHẤT LIỆU CÓ HÀNG : INOX-THÉP

QUI CÁCH: ĐƯỜNG KÍNH 40MM-50MM-60MM

                 80MM-100MM-125MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG :MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG

CHÉN CHÂN ĐẾ-CHÂN ĐẾ MÁY CÓ BULONG

CHẤT LIỆU CÓ HÀNG : INOX-THÉP

QUI CÁCH: ĐƯỜNG KÍNH 40MM-50MM-60MM

                 80MM-100MM-125MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG :MR HÙNG (0915.886.916)