Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

TẮC KÊ ĐẠN THÉP-TẮC KÊ ĐẠN INIOX

Tên hàng: Tắc kê nở,bulong nở inox 201 - 304

Qui cách: phi 6mm-8mm-10mm-12mm-14mm

16mm-18mm-20mm

Chiều dài: 80mm-100mm-120mm-150mm

180mm-200mm-250mm (Tùy theo phi)

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng: Tắc kê nở,bulong nở inox 201 - 304

Qui cách: phi 6mm-8mm-10mm-12mm-14mm

16mm-18mm-20mm

Chiều dài: 80mm-100mm-120mm-150mm

180mm-200mm-250mm (Tùy theo phi)

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng : Tắc kê inox 304

Qui cách :M6-M8-M10-M12-M14

M16-M18-M20-MM22-M30

Chiều dài: Tùy theo SIZE 

60mm-80mm-10mm-120mm-150mm

180mm-200mm-300mm

Chất liệu: Inox 304

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng : Tắc kê inox 304

Qui cách :M6-M8-M10-M12-M14

M16-M18-M20-MM22-M30

Chiều dài: Tùy theo SIZE 

60mm-80mm-10mm-120mm-150mm

180mm-200mm-300mm

Chất liệu: Inox 304

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

TÊN HÀNG : TẮC KÊ INOX

CHẤT LIỆU : 201-304

QUI CÁCH CÓ HÀNG

6MM-8MM-10MM-12MM-14MM-16MM

CHIỀU DÀI TỪ 60MM ĐẾN 200MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG : MR HÙNG (0915.886.916)

HOTLINE: PHƯƠNG ANH 0835102103

TÊN HÀNG : TẮC KÊ INOX

CHẤT LIỆU : 201-304

QUI CÁCH CÓ HÀNG

6MM-8MM-10MM-12MM-14MM-16MM

CHIỀU DÀI TỪ 60MM ĐẾN 200MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG : MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG : TẮC KÊ INOX

CHẤT LIỆU : 201-304

QUI CÁCH CÓ HÀNG

6MM-8MM-10MM-12MM-14MM-16MM

CHIỀU DÀI TỪ 60MM ĐẾN 200MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG : MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG : TẮC KÊ INOX

CHẤT LIỆU : 201-304

QUI CÁCH CÓ HÀNG

6MM-8MM-10MM-12MM-14MM-16MM

CHIỀU DÀI TỪ 60MM ĐẾN 200MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG : MR HÙNG (0915.886.916)

Tên hàng : Tắc kê inox 304

Qui cách :M6-M8-M10-M12-M14

M16-M18-M20-MM22-M30

Chiều dài: Tùy theo SIZE 

60mm-80mm-10mm-120mm-150mm

180mm-200mm-300mm

Chất liệu: Inox 304

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng : Tắc kê inox 304

Qui cách :M6-M8-M10-M12-M14

M16-M18-M20-MM22-M30

Chiều dài: Tùy theo SIZE 

60mm-80mm-10mm-120mm-150mm

180mm-200mm-300mm

Chất liệu: Inox 304

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng : Tắc kê inox 304

Qui cách :M6-M8-M10-M12-M14

M16-M18-M20-MM22-M30

Chiều dài: Tùy theo SIZE 

60mm-80mm-10mm-120mm-150mm

180mm-200mm-300mm

Chất liệu: Inox 304

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng: Tắc kê nở,bulong nở inox 201 - 304

Qui cách: phi 6mm-8mm-10mm-12mm-14mm

16mm-18mm-20mm

Chiều dài: 80mm-100mm-120mm-150mm

180mm-200mm-250mm (Tùy theo phi)

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

TÊN HÀNG : TẮC KÊ INOX 304

QUI CÁCH CÓ HÀNG :

M6-M8-M10 (10MM) -M12-M14-M16-M18-M20

CHIỀU DÀI TÙY THEO QUI CÁCH :

DÀI 60MM-80MM-100MM-120MM-150MM-200MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG: MR HÙNG (0915.886.916)

 

TÊN HÀNG : TẮC KÊ INOX 304

QUI CÁCH CÓ HÀNG :

M6-M8-M10 (10MM) -M12-M14-M16-M18-M20

CHIỀU DÀI TÙY THEO QUI CÁCH :

DÀI 60MM-80MM-100MM-120MM-150MM-200MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG: MR HÙNG (0915.886.916)

 

TÊN HÀNG : TẮC KÊ INOX 304

QUI CÁCH CÓ HÀNG :

M6-M8-M10 (10MM) -M12-M14-M16-M18-M20

CHIỀU DÀI TÙY THEO QUI CÁCH :

DÀI 60MM-80MM-100MM-120MM-150MM-200MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG: MR HÙNG (0915.886.916)

 

TÊN HÀNG : TẮC KÊ INOX 304

QUI CÁCH CÓ HÀNG :

M6-M8-M10 (10MM) -M12-M14-M16-M18-M20

CHIỀU DÀI TÙY THEO QUI CÁCH :

DÀI 60MM-80MM-100MM-120MM-150MM-200MM

LIÊN HỆ MUA HÀNG: MR HÙNG (0915.886.916)

Tên hàng : Tắc kê inox 304

Qui cách :M6-M8-M10-M12-M14

M16-M18-M20-MM22-M30

Chiều dài: Tùy theo SIZE 

60mm-80mm-10mm-120mm-150mm

180mm-200mm-300mm

Chất liệu: Inox 304

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng: Tắc kê nở,bulong nở inox 201 - 304

Qui cách: phi 6mm-8mm-10mm-12mm-14mm

16mm-18mm-20mm

Chiều dài: 80mm-100mm-120mm-150mm

180mm-200mm-250mm (Tùy theo phi)

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)