Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

Dây cẩu hàng-Dây bẹ cẩu hàng

Tên hàng: Dây bẹ cẩu hàng

Qui cách có hàng:

Dây 1000 kg bản 25mm - 2 lớp

Dây 2000 kg bản 50mm - 2 lớp

Dây 3000 kg bản 75mm - 2 lớp

Dây 4000 kg bản 100mm - 2 lớp

Dây 5000 kg bản 125mm - 2 lớp

Dây 6000 kg bản 150mm - 2 lớp

Dây 8000 kg bản 200mm - 2 lớp

Dây 10.000 kg bản 300mm - 2 lớp

Dây 15.000 kg bản 250mm - 3 lớp

Dây 16.000 kg bản 200mm - 4 lớp

Dây 20.000 kg bản 250mm - 4 lớp

Dây 24.000 kg bản 300mm - 4 lớp

Dây 25.000 kg bản 250mm - 5 lớp

Dây 30.000 kg bản 250mm - 6 lớp

Dây 36.000 kg bản 300mm - 6 lớp

Màu sắc dây cẩu hàng tủy thuộc vào trong lượng dây

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)

 

 

Tên hàng: Dây bẹ cẩu hàng

Qui cách có hàng:

Dây 1000 kg bản 25mm - 2 lớp

Dây 2000 kg bản 50mm - 2 lớp

Dây 3000 kg bản 75mm - 2 lớp

Dây 4000 kg bản 100mm - 2 lớp

Dây 5000 kg bản 125mm - 2 lớp

Dây 6000 kg bản 150mm - 2 lớp

Dây 8000 kg bản 200mm - 2 lớp

Dây 10.000 kg bản 300mm - 2 lớp

Dây 15.000 kg bản 250mm - 3 lớp

Dây 16.000 kg bản 200mm - 4 lớp

Dây 20.000 kg bản 250mm - 4 lớp

Dây 24.000 kg bản 300mm - 4 lớp

Dây 25.000 kg bản 250mm - 5 lớp

Dây 30.000 kg bản 250mm - 6 lớp

Dây 36.000 kg bản 300mm - 6 lớp

Màu sắc dây cẩu hàng tủy thuộc vào trong lượng dây

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)