RON TEFLON CUMLEM-RON SILICON CÙMLEM

RON TEFLON CUMLEM-RON SILICON CÙMLEM

Công ty TNHH Phan Nhân
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0915.886.916

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Mr Đệ

01235.102.103

Email: kinhdoanh04.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

01236.886.916

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

01235.102.104

Email: kinhdoanh05.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Nga

01273103103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

01235 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Khánh

01236886916

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0939.315.726

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

01273.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

0613886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Thông

01256.101.101

Email: kinhdoanh08.phannhan@gmail.com

RON TEFLON CUMLEM-RON SILICON CÙMLEM

THAY VÌ TRONG CÙM CLAMP CÓ 1 CÁI RON SILICON,NHƯNG VÌ MỨC ĐỘ CHỊU NHIỆT YÊU CẦU CAO QUÁ LÀM CÁI RON NÀY KHÔNG BỀN,NÊN NGƯỜI XỬ DỤNG YÊU CẦU THAY THẾ BẰNG RON TEFLON CHỊU NHIỆT

QUI CÁCH TỒN KHO
TÊN HÀNG: RON TEFLON CÙM CLAMP
1/2=21MM
3/4=27MM
1IN=34MM               
1-1/2=49MM
2IN=60MM
2-1/2=76MM
3IN=90MM
4IN=114MM
5IN=140MM....
CHẤT LIỆU: TEFLON (PTFE CHỊU NHIỆT)
LIÊN HỆ HÙNG (0915.886.916)

THAY VÌ TRONG CÙM CLAMP CÓ 1 CÁI RON SILICON,NHƯNG VÌ MỨC ĐỘ CHỊU NHIỆT YÊU CẦU CAO QUÁ LÀM CÁI RON NÀY KHÔNG BỀN,NÊN NGƯỜI XỬ DỤNG YÊU CẦU THAY THẾ BẰNG RON TEFLON CHỊU NHIỆT

QUI CÁCH TỒN KHO
TÊN HÀNG: RON TEFLON CÙM CLAMP
1/2=21MM
3/4=27MM
1IN=34MM               
1-1/2=49MM
2IN=60MM
2-1/2=76MM
3IN=90MM
4IN=114MM
5IN=140MM....
CHẤT LIỆU: TEFLON (PTFE CHỊU NHIỆT)
LIÊN HỆ HÙNG (0915.886.916)