Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thảo

0849.00.10.10

Email: phannhanbaogia03@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

CHỐT THEN VUÔNG-CHỐT LAVET TRÒN

TÊN HÀNG : CHỐT LAVET

LOẠI HÀNG: PHI TRÒN

QUI CÁCH CÓ HÀNG: 6MM-8MM-10MM-12MM

CHIỀU DÀI 30MM-40MM ĐẾN 1000MM (1M)

CHẤT LIỆU: THÉP

LIÊN HỆ MUA HÀNG: MR HÙNG(0915.886.916)

TÊN HÀNG: CHỐT LAVET(THEN)
Qui cách: Loại vuông:Từ 3mm đến 50mm
Loại tròn:Từ 3mm đến 50mm
Chất liệu có hàng : Thép & Inox 304
Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)

 

TÊN HÀNG: CHỐT LAVET(THEN)
Qui cách: Loại vuông:Từ 3mm đến 50mm
Loại tròn:Từ 3mm đến 50mm
Chất liệu có hàng : Thép & Inox 304
Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)