Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

Xích đơn , đôi TOYO và qui cách khác

Tên hàng:Xích đơn 1 dãy

Nhãn hiệu TOYO

Qui cách có hàng từ Xích đơn 35-1R đến 160-1R

Xích đôi từ 35 - 2R đến 160 - 2R

Và những qui cách xích công nghiệp khác

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916 )

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

Tên hàng: Dây xích công nghiệp 

Xích đôi kí hiệu 2R

RS30-2R.RS40-2R..RS50-2R.

RS60-2R ..RS80-2R..RS100-2R.
RS120-2R..RS160-2R..180-2R..
Nhãn hiệu có hàng: TOYO
Xuất xứ:Nhật
Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)

Tên hàng:Xích đơn 1 dãy

Nhãn hiệu TOYO

Qui cách có hàng từ Xích đơn 35-1R đến 160-1R

Xích đôi từ 35 - 2R đến 160 - 2R

Và những qui cách xích công nghiệp khác

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916 )