Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

BÁNH CƯỚC THÉP- BÁNH CƯỚC ĐỒNG

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

LOẠI HÀNG:Bánh Mài (PC) 

Qui cách:Phi 100mm,120mm,150mm,200mm
Xuất xứ :Taiwan-China
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

Tên hàng: Bánh cước đánh bóng

Chất liệu có hàng:Sợi cước thép - inox - Nhựa

Qui cách: Phi tròn 100mm- 120mm- 130mm-150mm

180mm-200mm-220mm-250mm-300mm-350mm..

Lỗ code:15mm- 20mm-25mm-30mm-35mm-40mm

Cách mua hàng: Gởi qui cách Quý Khách cần- báo giá nhanh

Nhận gia công theo qui cách yêu cầu

Liên hệ : Mr Hùng (0915.886.916 ) 

Tên hàng: Bánh cước đánh bóng

Chất liệu có hàng:Sợi cước thép - inox - Nhựa

Qui cách: Phi tròn 100mm- 120mm- 130mm-150mm

180mm-200mm-220mm-250mm-300mm-350mm..

Lỗ code:15mm- 20mm-25mm-30mm-35mm-40mm

Cách mua hàng: Gởi qui cách Quý Khách cần- báo giá nhanh

Nhận gia công theo qui cách yêu cầu

Liên hệ : Mr Hùng (0915.886.916 ) 

Tên hàng: Bánh cước đánh bóng

Chất liệu có hàng:Sợi cước thép - inox - Nhựa

Qui cách: Phi tròn 100mm- 120mm- 130mm-150mm

180mm-200mm-220mm-250mm-300mm-350mm..

Lỗ code:15mm- 20mm-25mm-30mm-35mm-40mm

Cách mua hàng: Gởi qui cách Quý Khách cần- báo giá nhanh

Nhận gia công theo qui cách yêu cầu

Liên hệ : Mr Hùng (0915.886.916 ) 

Tên hàng: Bánh cước đánh bóng

Chất liệu có hàng:Sợi cước thép - inox - Nhựa

Qui cách: Phi tròn 100mm- 120mm- 130mm-150mm

180mm-200mm-220mm-250mm-300mm-350mm..

Lỗ code:15mm- 20mm-25mm-30mm-35mm-40mm

Cách mua hàng: Gởi qui cách Quý Khách cần- báo giá nhanh

Nhận gia công theo qui cách yêu cầu

Liên hệ : Mr Hùng (0915.886.916 ) 

Tên hàng: Bánh cước đánh bóng

Chất liệu có hàng:Sợi cước thép - inox - Nhựa

Qui cách: Phi tròn 100mm- 120mm- 130mm-150mm

180mm-200mm-220mm-250mm-300mm-350mm..

Lỗ code:15mm- 20mm-25mm-30mm-35mm-40mm

Cách mua hàng: Gởi qui cách Quý Khách cần- báo giá nhanh

Nhận gia công theo qui cách yêu cầu

Liên hệ : Mr Hùng (0915.886.916 ) 

Tên hàng: Bánh cước đánh bóng

Chất liệu có hàng:Sợi cước thép - inox - Nhựa

Qui cách: Phi tròn 100mm- 120mm- 130mm-150mm

180mm-200mm-220mm-250mm-300mm-350mm..

Lỗ code:15mm- 20mm-25mm-30mm-35mm-40mm

Cách mua hàng: Gởi qui cách Quý Khách cần- báo giá nhanh

Nhận gia công theo qui cách yêu cầu

Liên hệ : Mr Hùng (0915.886.916) 

 

Tên hàng: Bánh cước đánh bóng

Chất liệu có hàng:Sợi cước thép - inox - Nhựa

Qui cách: Phi tròn 100mm- 120mm- 130mm-150mm

180mm-200mm-220mm-250mm-300mm-350mm..

Lỗ code:15mm- 20mm-25mm-30mm-35mm-40mm

Cách mua hàng: Gởi qui cách Quý Khách cần- báo giá nhanh

Nhận gia công theo qui cách yêu cầu

Liên hệ : Mr Hùng (0915.886.916 ) 

 

Tên hàng: Bánh cước đánh bóng

Chất liệu có hàng:Sợi cước thép - inox - Nhựa

Qui cách: Phi tròn 100mm- 120mm- 130mm-150mm

180mm-200mm-220mm-250mm-300mm-350mm..

Lỗ code:15mm- 20mm-25mm-30mm-35mm-40mm

Cách mua hàng: Gởi qui cách Quý Khách cần- báo giá nhanh

Nhận gia công theo qui cách yêu cầu

Liên hệ : Mr Hùng (0915.886.916 ) 

add zalo or call Phương Anh 0835.102.103

Tên hàng: Bánh cước đánh bóng

Chất liệu có hàng:Sợi cước thép - inox - Nhựa

Qui cách: Phi tròn 100mm- 120mm- 130mm-150mm

180mm-200mm-220mm-250mm-300mm-350mm..

Lỗ code:15mm- 20mm-25mm-30mm-35mm-40mm

Cách mua hàng: Gởi qui cách Quý Khách cần- báo giá nhanh

Nhận gia công theo qui cách yêu cầu

Liên hệ : Mr Hùng (0915.886.916 ) 

Tên hàng: Bánh cước đánh bóng

Chất liệu có hàng:Sợi cước thép - inox - Nhựa

Qui cách: Phi tròn 100mm- 120mm- 130mm-150mm

180mm-200mm-220mm-250mm-300mm-350mm..

Lỗ code: 15mm- 20mm-25mm-30mm-35mm-40mm

Cách mua hàng: Gởi qui cách Quý Khách cần- báo giá nhanh

Nhận gia công theo qui cách yêu cầu

Liên hệ : Mr Hùng (0915.886.916 ) 

Tên hàng: Bánh cước đánh bóng

Chất liệu có hàng:Sợi cước thép - inox - Nhựa

Qui cách: Phi tròn 100mm- 120mm- 130mm-150mm

180mm-200mm-220mm-250mm-300mm-350mm..

Lỗ code: 15mm- 20mm-25mm-30mm-35mm-40mm

Cách mua hàng: Gởi qui cách Quý Khách cần- báo giá nhanh

Nhận gia công theo qui cách yêu cầu

Liên hệ : Mr Hùng (0915.886.916 )