Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

ĐỒNG THAU TẤM-ĐỒNG THAU PHI TRÒN-LỤC GIÁC-ỐNG ĐỒNG THAU

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

LOẠI HÀNG:đồng thau phi tròn đặc

Màu sắc: Vàng
Qui cách :Phi tròn từ 3mm-300mm
Chiều dài : 1000mm đến 3000mm
Xuất xứ :Eu.Korea-Taiwan-China
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

LOẠI HÀNG:đồng thau phi tròn đặc

Màu sắc: Vàng
Qui cách :Phi tròn từ 3mm-300mm
Chiều dài : 1000mm đến 3000mm
Xuất xứ :Eu.Korea-Taiwan-China
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

TÊN HÀNG :ĐỒNG THAU  DẠNGTẤM

QUI CÁCH: DÀY 1MM-10MM

KHỔ 600MM..1000MM

LIÊN HỆ : HÙNG(0915.886.916) 

NHẬN CẮT BÁN THEO QUI CÁCH

TÊN HÀNG :CÂY ĐỒNG THAU PHI TRÒN ĐẶC

QUI CÁCH: PHI 2MM-500MM

CHIỀU DÀI : 1000MM

LIÊN HỆ : HÙNG(0915.886.916)

NHẬN CẮT BÁN THEO QUI CÁCH

Tên hàng: Cây đồng thau lục giác

Qui cách có hàng: Từ 8mm đến 100mm

Chiều dài có hàng: 1000mm - 2000mm - 3000mm

CẮT BÁN THEO QUI CÁCH KHÁCH CẦN

LIÊN HỆ:MR HÙNG (0915.886.916)

Tên hàng: Cây đồng thau lục giác

Qui cách có hàng: Từ 8mm đến 100mm

Chiều dài có hàng: 1000mm - 2000mm - 3000mm

CẮT BÁN THEO QUI CÁCH KHÁCH CẦN

LIÊN HỆ:MR HÙNG (0915.886.916)

Tên hàng:Cây đồng thau lục giác

Qui cách có hàng: Phi 8mm-10mm-12mm

14mm-15mm-17mm-19mm-22mm-25mm

27mm-30mm-35mm-40mm-45mm-50mm

Chiều dài: 1000mm-2000mm-3000mm

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

LIÊN HỆ: PHƯƠNG ANH 0835102103

Tên hàng: Cây đồng thau lục giác

Qui cách có hàng: Từ 8mm đến 100mm

Chiều dài có hàng: 1000mm - 2000mm - 3000mm

CẮT BÁN THEO QUI CÁCH KHÁCH CẦN

LIÊN HỆ:MR HÙNG (0915.886.916)

LIÊN HỆ: PHƯƠNG ANH 08735102103

liên hệ: Phương Anh 0835.102.103

TÊN HÀNG: CÂY ĐỒNG THAU PHI TRÒN ĐẶC (LÁP)

MÀU SẮC: VÀNG (THAU) 

QUI CÁCH: PHI 3MM-4-5-6-8-10-12-15-20-22-25-30

35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-150-200

CHIỀU DÀI BÁN THEO MÉT- HOẶC CẮT LẺ

TRỌNG LƯỢNG RIÊNG 8.9 

LIÊN HỆ MUA HÀNG: MR HÙNG (0915886.916)