Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

DÂY RON CHÌ - DÂY TẾT CHÈN TEFLON ( PTFE )

Tên hàng:Dây ron chì Amiang

Qui cách:Vuông 6mm- 8m-10m-12mm

14mm-16mm-18mm-20mm

Màu sắc: Màu chị

Cách bán hàng: Bán theo mét (M)

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng: Dây ron chì chịu nhiệt

Màu sắc: Màu chì

Qui cách:Vuông 4mm-6mm-8mm-10mm

12mm-14mm-16mm-18mm-20mm-22mm

30mm-32mm-40mm

Đóng gói: Dạng cuộn 

Cách bán hàng:Bán theo mét khách hàng cần

Liên hệ: Mr Hùng ( 0915.886.916 )

Tên hàng: Dây ron chì chịu nhiệt

Màu sắc: Màu chì

Qui cách:Vuông 4mm-6mm-8mm-10mm

12mm-14mm-16mm-18mm-20mm-22mm

30mm-32mm-40mm

Đóng gói: Dạng cuộn 

Cách bán hàng:Bán theo mét khách hàng cần

Liên hệ: Mr Hùng ( 0915.886.916 )

Tên hàng: Dây ron chì chịu nhiệt

Màu sắc: Màu chì

Qui cách:Vuông 4mm-6mm-8mm-10mm

12mm-14mm-16mm-18mm-20mm-22mm

30mm-32mm-40mm

Đóng gói: Dạng cuộn 

Cách bán hàng:Bán theo mét khách hàng cần

Liên hệ: Mr Hùng ( 0915.886.916 )

Tên hàng: Dây ron chì chịu nhiệt

Màu sắc: Màu chỉ

Qui cách:Vuông 4mm-6mm-8mm-10mm

12mm-14mm-16mm-18mm-20mm-22mm

30mm-32mm-40mm

Đóng gói: Dạng cuộn 

Cách bán hàng:Bán theo mét khách hàng cần

Liên hệ: Mr Hùng ( 0915.886.916 )

Tên hàng: Dây ron chì chịu nhiệt

Màu sắc: Màu chỉ

Qui cách:Vuông 4mm-6mm-8mm-10mm

12mm-14mm-16mm-18mm-20mm-22mm

30mm-32mm-40mm

Đóng gói: Dạng cuộn 

Cách bán hàng:Bán theo mét khách hàng cần

Liên hệ: Mr Hùng ( 0915.886.916 )

Tên hàng: Dây ron chì chịu nhiệt

Màu sắc: Màu chì

Qui cách:Vuông 4mm-6mm-8mm-10mm

12mm-14mm-16mm-18mm-20mm-22mm

30mm-32mm-40mm

Đóng gói: Dạng cuộn 

Cách bán hàng:Bán theo mét khách hàng cần

Liên hệ: Mr Hùng ( 0915.886.916 )

Tên hàng: Dây ron chì chịu nhiệt

Màu sắc: Màu chỉ

Qui cách:Vuông 4mm-6mm-8mm-10mm

12mm-14mm-16mm-18mm-20mm-22mm

30mm-32mm-40mm

Đóng gói: Dạng cuộn 

Cách bán hàng:Bán theo mét khách hàng cần

Liên hệ: Mr Hùng ( 0915.886.916 )

Tên hàng: Dây ron chì chịu nhiệt

Màu sắc: Màu chỉ

Qui cách:Vuông 4mm-6mm-8mm-10mm

12mm-14mm-16mm-18mm-20mm-22mm

30mm-32mm-40mm

Đóng gói: Dạng cuộn 

Cách bán hàng:Bán theo mét khách hàng cần

Liên hệ: Mr Hùng ( 0915.886.916 )

Tên hàng: Dây ron chì chịu nhiệt

Màu sắc: Màu chì

Qui cách:Vuông 4mm-6mm-8mm-10mm

12mm-14mm-16mm-18mm-20mm-22mm

30mm-32mm-40mm

Đóng gói: Dạng cuộn 

Cách bán hàng:Bán theo mét khách hàng cần

Liên hệ: Mr Hùng ( 0915.886.916 )

Tên hàng:Ron chì vuông chịu nhiệt

Chất liệu:Amiang tẩm chì chịu nhiệt

Qui cách có hàng:Vuông 6mm-8mm-10mm

12mm-14mm-16mm-18mm-20mm-22mm

Xuất xứ: China - Korea

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

Tên hàng:Ron chì vuông chịu nhiệt

Chất liệu:Amiang tẩm chì chịu nhiệt

Qui cách có hàng:Vuông 6mm-8mm-10mm

12mm-14mm-16mm-18mm-20mm-22mm

Xuất xứ: China - Korea

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

Tên hàng:Ron chì vuông chịu nhiệt

Chất liệu:Amiang tẩm chì chịu nhiệt

Qui cách có hàng:Vuông 6mm-8mm-10mm

12mm-14mm-16mm-18mm-20mm-22mm

Xuất xứ: China - Korea

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

Tên hàng:Ron chì vuông chịu nhiệt

Chất liệu:Amiang tẩm chì chịu nhiệt

Qui cách có hàng:Vuông 6mm-8mm-10mm

12mm-14mm-16mm-18mm-20mm-22mm

Xuất xứ: China - Korea

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)

Tên hàng:Ron chì vuông chịu nhiệt

Chất liệu:Amiang tẩm chì chịu nhiệt

Qui cách có hàng:Vuông 6mm-8mm-10mm

12mm-14mm-16mm-18mm-20mm-22mm

Xuất xứ: China - Korea

Liên hê mua hàng: Mr Hùng ( 0915886.916)