Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

Ống silicon chịu nhiệt

TÊN HÀNG: ỐNG SILICON CHỊU NHIỆT

MÀU SẮC: TRẮNG

QUI CÁCH CÓ HÀNG TẠI KHO

2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-8mm

9mm-10mm-11mm-12mm-13mm-14mm

15mm-16mm-17mm-18mm-19mm-20mm

22mm-25mm-30mm-35mm-38mm-40mm

42mm-45mm-48mm-50mm-52mm-54mm

56mm-60mm-62mm-65mm-70mm-75mm

LIÊN HỆ MUA HÀNG:MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG : ỐNG SILIOCN PHI LỚN

QUI CÁCH CÓ HÀNG:

PHI  25MM, 32MM,38MM,42MM,51MM,63MM

PHI 76MM,90MM,100MM,114MM,125MM,

PHI 150MM và 200MM

MÀU SẮC: ĐỎ

LIÊN HỆ MUA HÀNG :MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG : ỐNG SILIOCN PHI LỚN

QUI CÁCH CÓ HÀNG:

PHI  25MM, 32MM,38MM,42MM,51MM,63MM

PHI 76MM,90MM,100MM,114MM,125MM,

PHI 150MM và 200MM

MÀU SẮC: ĐỎ

LIÊN HỆ MUA HÀNG :MR HÙNG (0915.886.916)