Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

Bạc đạn hiệu ASAHI

Tên hàng:Bạc đạn gối đỡ UFL

Nhãn hiệu:ASAHI

Qui cách:UFL003 - UFL004-UFL005-UFL006

UFL007-UFL008-UFL009

Đặc điểm:Vỏ nhôm + Ruột 

Liên hệ mua hàng:Mr Hùng (0915886.916)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

LOẠI HÀNG:Bạc đạn gối đỡ

Qui cách :Từ UCP203 đến UCP320
              Từ UCF203 đến UCF320
              Từ UCT203 đến UCT320
              Từ UCFL203 đến UCFL320
              Từ UCPA203 đến UCPA320
Nhãn hiệu:ASAHI
Xuất xứ :Nhật
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

Tên hàng : Bạc đạn gối đỡ mả hàng UCFC

Nhãn hiệu ASAHI - Xuất xứ Nhật

Qui cách có hảng : Từ UCFC204 đến UCFC320

Loại hàng : Bạc đạn gối đở (Xử dụng trong băng tải băng chuyền)

Liên hệ mua hàng : Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng : Vỏ Bạc đạn loại P

Loại hàng:Vỏ P - F - T - PH - PA - FL -FA - UFL

Ruột bạc đạn : UC ( Lỗ thẳng ) - UK ( Lỗ côn _

Nhãn hiệu: ASAHI - FBJ - FBL - SKF - NTN 

Cách bán : Bán vỏ riêng - Ruột riêng

LH mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)

Tên hàng : Bạc đạn gối đỡ mả hàng UCFC

Nhãn hiệu ASAHI - Xuất xứ Nhật

Qui cách có hảng : Từ UCFC204 đến UCFC320

Loại hàng : Bạc đạn gối đở (Xử dụng trong băng tải băng chuyền)

Liên hệ mua hàng : Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng:Bạc đạn gối đỡ UCT - UKT

Nhãn hiệu : ASAHI

Qui cách : Từ UCT203 đến UCT320

Từ UKT204 đến UKT320

Cách bán hàng: Bán nguyên bộ (Vỏ + Vòng bi)

Hoặc bán : Ruột vòng bi UC-UK

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng : Vỏ Bạc đạn

Loại hàng:Vỏ P - F - T - PH - PA - FL -FA - UFL

Ruột bạc đạn : UC ( Lỗ thẳng ) - UK ( Lỗ côn _

Nhãn hiệu: ASAHI - FBJ - FBL - SKF - NTN 

Cách bán : Bán vỏ riêng - Ruột riêng

LH mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)

Tên hàng: Bạc Đạn gối đỡ UCPH 

Qui cách Có hàng: 204 đến UCPH320 ( Lỗ thẳng)

Có hàng: UK204 đến UK320 ( Lỗ côn)

Nhãn hiệu ASAHI -Xuất xứ :Nhật

Loại hàng : Lỗ côn sài măng sông

Cách bán hàng: Bán nguyên bộ ( Vỏ + Ruột )

Hoặc bán Ruột UK

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0989771896)

Tên hàng : Bạc đạn gối đỡ UCFC - UKFC

Qui cách : Từ Phi UCFC203 - đến UCFC320

Nhãn hiệu : ASAHI 

Xuất xứ : Nhật

Cách bán hàng : Bán nguyên bộ (Vỏ + ruột ) 

Hoặc vỏ bạc đạn  hoặc ruột bạc đạn

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916) 

Tên hàng : Vỏ Bạc đạn loại T

Loại hàng:Vỏ P - F - T - PH - PA - FL -FA - UFL

Ruột bạc đạn : UC ( Lỗ thẳng ) - UK ( Lỗ côn _

Nhãn hiệu: ASAHI - FBJ - FBL - SKF - NTN 

Cách bán : Bán vỏ riêng - Ruột riêng

LH mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)

Tên hàng:Bạc đạn gối đỡ UCT - UKT

Nhãn hiệu : ASAHI

Qui cách : Từ UCT203 đến UCT320

Từ UKT204 đến UKT320

Cách bán hàng: Bán nguyên bộ (Vỏ + Vòng bi)

Hoặc bán : Ruột vòng bi UC-UK

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng:Bạc đạn gối đỡ UCT - UKT

Nhãn hiệu : ASAHI

Qui cách : Từ UCT203 đến UCT320

Từ UKT204 đến UKT320

Cách bán hàng: Bán nguyên bộ (Vỏ + Vòng bi)

Hoặc bán : Ruột vòng bi UC-UK

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915886.916)

Tên hàng: Bạc Đạn gối đỡ UKF 

Qui cách Có hàng: UKF204 đến UKF320

Nhãn hiệu ASAHI -Xuất xứ :Nhật

Loại hàng : Lỗ côn sài măng sông

Cách bán hàng: Bán nguyên bộ ( Vỏ + Ruột )

Hoặc bán Ruột UK

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0989771896)

Tên hàng: Bạc Đạn gối đỡ 

Qui cách Có hàng: 204 đến UCPH320 ( Lỗ thẳng)

Có hàng: UK204 đến UK320 ( Lỗ côn)

Nhãn hiệu ASAHI -Xuất xứ :Nhật

Loại hàng : Lỗ côn sài măng sông

Cách bán hàng: Bán nguyên bộ ( Vỏ + Ruột )

Hoặc bán Ruột UK

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0989771896)

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

LOẠI HÀNG:Bạc đạn gối đỡ

Qui cách :Từ UCP203 đến UCP320
Nhãn hiệu:ASAHI
Xuất xứ :Nhật
LH: 0915886916 ( Mr Hùng)

Tên hàng: Bạc đạn gối đỡ UCFL

Nhãn hiệu: FYH- Xuất xứ Nhật

Qui cách có hàng: UCFL203 đến UCFL320 (Dùng lỗ thẳng)

UKFL203 đến UKFL320 (Dùng lỗ côn có măng sông)

Cách bán hàng: Bán ruột UC hoặc UK hoặc bán vỏ riên FL

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)

 

Tên hàng: Bạc Đạn gối đỡ UCPH 

Qui cách Có hàng: 204 đến UCPH320 ( Lỗ thẳng)

Có hàng: UK204 đến UK320 ( Lỗ côn)

Nhãn hiệu ASAHI -Xuất xứ :Nhật

Loại hàng : Lỗ côn sài măng sông

Cách bán hàng: Bán nguyên bộ ( Vỏ + Ruột )

Hoặc bán Ruột UK

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0989771896)

Tên hàng: Bạc Đạn gối đỡ UCPH 

Qui cách Có hàng: 204 đến UCPH320 ( Lỗ thẳng)

Có hàng: UK204 đến UK320 ( Lỗ côn)

Nhãn hiệu ASAHI -Xuất xứ :Nhật

Loại hàng : Lỗ côn sài măng sông

Cách bán hàng: Bán nguyên bộ ( Vỏ + Ruột )

Hoặc bán Ruột UK

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0989771896)

Tên hàng: Bạc đạn gối đỡ UCFL

Nhãn hiệu: ASAHI - Xuất xứ Nhật

Qui cách có hàng: UCFL203 đến UCFL320 (Dùng lỗ thẳng)

UKFL203 đến UKFL320 (Dùng lỗ côn có măng sông)

Cách bán hàng: Bán ruột UC hoặc UK hoặc bán vỏ riên FL

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)

Tên hàng: Bạc đạn gối đỡ UCFL

Nhãn hiệu: ASAHI - Xuất xứ Nhật

Qui cách có hàng: UCFL203 đến UCFL320 (Dùng lỗ thẳng)

UKFL203 đến UKFL320 (Dùng lỗ côn có măng sông)

Cách bán hàng: Bán ruột UC hoặc UK hoặc bán vỏ riên FL

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0915.886.916)

Tên hàng:Bạc đạn gối đỡ UCT - UKT

Nhãn hiệu : ASAHI

Qui cách : Từ UCT203 đến UCT320

Từ UKT204 đến UKT320

Cách bán hàng: Bán nguyên bộ (Vỏ + Vòng bi)

Hoặc bán : Ruột vòng bi UC-UK

Liên hệ mua hàng :Mr Hùng (0915886.916)